PFERD har utvecklat verktyg som passar det nya X-LOCK systemet från Boschoch lanserar ett brett produktsortiment

Med X-LOCK har Bosch utvecklat ett lika enkelt som revolutionerande system för byte av verktyg på vinkelslipmaskiner. I stället för att spänna fast verktyget med fläns, spännmutter och nyckel, vilket kräver tid och kraft, gör X-LOCK att verktyget kan monteras med bara ett klick. Även demontering av verktyget går snabbt och är mycket enkelt: Genom att lyfta spaken på maskinens ovandel, när maskinen inte roterar, lossnar verktyget från infästningen.

”PFERD har deltagit aktivt i utvecklingen av X-LOCK systemet“, förklarar Jörn Bielenberg, VD för den Marienheide-baserade tillverkaren av verktyg för ytbearbetning och kapning av material. ”Bosch bad oss utveckla verktyg för det nya systemet, en uppgift vi gärna åtog oss“ Idén att göra verktygsbytet säkrare och snabbare tilltalade genast PFERD, säger Bielenberg, ”inte minst då detta utförande uppfyller typiska PFERD-värden: säkerhet och lönsamhet“ Teknologin och kunskapen att sammanfoga slipmaterial med metalliska komponenter, som används vid tillverkning av stationära kapskivor, bidrog starkt till utvecklingen av de nya verktygen.

PFERD`s VD tvivlar inte på att X-LOCK systemet blir en framgång:

”Snabba verktygsbyten måste vara intressant för slutanvändarna i dessa tider av kostnads- och lönsamhetskrav. Här handlar det om besparingspotential och produktivitetsförbättring vilket möjliggörs med X-LOCK.“

PFERD´s sortiment av verktyg med X-LOCK systemet innehåller för närvarande närvarande 60 verktyg Sida 2 av 3 60 artiklar, däribland de bekanta och omtyckta 1,0 mm SG STEELOX kapskivorna, navrondeller för bearbetning av stål och rostfritt stål, olika lamellrondeller, t.ex. de aggressiva Z SG STEELOX samt skål- och cirkulärborstar, alla i olika utföranden och dimensioner.