Amada har lanserat sin klassledande V-factory, systemet som ger realtidsdata från AMADA:s maskiner med AMNC kontroll. När som helst, var som helst, med hjälp av vilken internetuppkopplad enhet som helst kan man använda systemet. Parametrarna som övervakas ger en bild över till exempel aktuell maskinstatus och produktionstakt, materialanvändning, energiförbrukning och driftsanalys, vilket ger en snabb och överskådlig rapport av hela den anslutna produktionsmiljön.

Snabb tillgång till korrekt och uppdaterad realtidsdata är idag en förutsättning i branscher som behöver ha full kontroll över sin produktion och maskintillgänglighet. AMADA:s V-Factory är utformad för att möta dessa behov och krav i ett omfattande men ändå lättanvänt format. Systemet består av en anslutningsbox och programvara, med detta som grund får användarna tillgång till en särskild webbsida som heter My V-Factory, webbsidan är kompatibel med vanligt förekommande datorer, surfplattor och smartphones (Android och iOS) .

Med bekväm och enkel åtkomst till den webbaserade plattformen säkerställer att kunder till AMADA kan kontrollera maskinstatusen i realtid:

Producerar maskinen? Förbereds nästa program? Är maskinen i stand-by eller i viloläge? Står maskinen stilla med ett alarm?

Sådan information kan vara avgörande och mycket viktig för företagsägare eller produktionschefer som inte befinner sig på fabriksgolvet, är på annan plats eller om man kör obemannad drift. Även maskinens operatör har givetvis också stor nytta av snabb och enkelt åtkomlig maskindata.

En mängd nyttig information finns tillgänglig, inklusive en fullständig historik över samtliga program som körts och detaljerad information om producerade detaljer och maskinprestanda. Till exempel kan V-Factory ge information om ställtider, till exempel att man under den övervakade perioden väntade ett visst antal timmar på material, detta kan ge värdefull information för kommande förbättringsåtgärder. 

V-Factory ger användaren information om maskinens drifttid, eventuella driftstopp, ställtider och tid då den är i standby-läge. Detta ger ett bra underlag för korrekta analysrapporter över produktionen. Med en uppkopplad lasermaskin kan man utläsa förbrukning av material, gas och elektricitet och för en kantpress kan man till exempel samla in data om vilka verktyg som använts mest frekvent och se hur många bockar som utförts med det aktuella verktyget.

Ytterligare en viktig funktion är att man har tillgång till data för maskindiagnostik, vilket leder till att man på ett tidigt stadie kan identifiera problem med maskinen och därmed kan sätta in åtgärder för att reducera driftstörningar och stopp. Värdefull information om maskinens dagliga underhåll samlas också in.

”Data förändrar världen”, säger Ricardo Gaudêncio, Senior Engineer på AMADA. ” Det är vårt ansvar som maskintillverkare att erbjuda kunderna kraften och potentialen i dataanalys, så att de kan förbättra maskinerna tillgänglighet, förbättra sina produktionsresultat och utöka sin verksamhet.”

V-Factory stödjs inte bara av alla nya maskiner från Amada, utan också av alla befintliga maskiner med NC-kontrollen AMNC 3i. Allt som krävs är en standardinstallation som endast tar några timmar och det påverkar inte den pågående produktionen. 

Avslutningsvis gör lanseringen av V-Factory från AMADA det enkelt att kontrollera aktuell maskinstatus, oavsett användarens plats. Dessutom kan produktionstrender och maskintillgänglighet lätt utläsas med tydligt definierade jämförelser i ett grafiskt format. När maskinerna beräknas och förväntas att producera under dygnets alla timmar är V-Factory ett utmärkt redskap för att uppnå maximalt resultat av produktionstiden. 

Kunden Proteus Industrial Switchgear som nyligen har installerat den senaste fiberlasern från AMADA ser redan fördelarna med V-Factory. CNC-programmeraren Andy Roberts kommenterade ”Vi har sett att V-Factory är mycket enkelt att använda, det gör att vi kan få tillgång till data om hur vi använder maskinen och som en ny användare av fiberlaser kan vi se vad vi kan förbättra för ökad effektivitet. Vi ser enkelt hur länge maskinen har skurit på varje skift och översikten över larmen hjälper oss att eliminera maskinstopp.”  

V-Factory kommer att lanseras på skandinaviska marknaden av AMADA Scandinavia, Alingsås, mellan 9-11 oktober 2019. Detta i samband med ett öppet hus som kommer att vara det stora öppningsevenemanget för AMADA Scandinavia och då kommer olika delar ur AMADAs produktsortiment att visas.