Visualisering av 3D-röntgen skall förbättra Siemens tillverkningsprocesser

feb 14, 2017 | 3D

Innovationsinitiativet Visual Sweden, visualiseringsföretaget Interspectral, Siemens Industrial Turbomachinery och Alfred Nobel Science Park utvecklar röntgenbaserad visualiseringsteknik för analys av 3D-printade turbinkomponenter.
Siemens tillverkar turbindelar genom en mängd tekniker, en av dessa är 3D-printning. I 3D-printern byggs komponenterna upp steg för steg genom att lövtunna skikt av metall smälts lager på lager genom en laserstråle, så kallad additiv tillverkning. För att på ett tillförlitligt sätt kontrollera kvaliteten hos delarna krävs andra metoder än de som används vid traditionell tillverkning, framförallt för att granska avancerade strukturer som fackverk och inre kylkanaler.
Inom ramen för Vinnväxt-initiativet Visual Sweden ska nu visualiseringsföretaget Interspectral utveckla ett specialanpassat visualiseringsverktyg för att förenkla kvalitetskontroll av de 3D-printade turbindelarna. Verktyget ska läsa in data från 3D-röntgenapparater (även kallade datortomografer) hos Siemens, en teknik som framförallt används inom sjukvården.
Siemens är en ledande aktör inom additiv tillverkning av avancerade komponenter för turbinindustrin och invigde i februari 2016 en dedikerad verkstad i Finspång för att utveckla, tillverka och reparera komponenter i metall. Siemens anläggning ligger i framkant både i ett svenskt och internationellt perspektiv. Precisionen i tillverkningen kan leda till upp till tio gånger snabbare tillverknings- och reparationstider, och förkortar utvecklingscyklerna från år till månader eller veckor.
Inom ramen för projektet ”Nya visualiseringsverktyg för industriell 3D-röntgen” kommer nya interaktiva verktyg utvecklas som skall göra det enklare att analysera och presentera kvalitetskontroller med hjälp av 3D-röntgen.
– Additiv tillverkning, som populärt kallas 3D-printning, och 3D-röntgen är två digitala tekniker på var sin sida av samma spektrum. Genom att sammanföra dessa två kan vi hitta nya verktyg för att använda, inspektera och presentera resultatet av våra processer på ett enkelt och lättillgängligt sätt, påpekar Pajazit Avdovic, innovationskoordinator för additiv tillverkning på Siemens i Finspång
Interspectral är ett växande visualiseringsföretag i Norrköping med kunder över hela världen. Bolaget är en spin-off från RISE Interactive vid Visualiseringscenter C och är specialiserat på att bearbeta och visualisera 3D-data som genererats av så kallad 3D-röntgen.
– Det är väldigt spännande att anpassa vår produkt till en ny marknad. Additiv tillverkning är framtiden och 3D-röntgen kommer spela stor roll för att tekniken skall komma in i produktion. Vi hoppas även att projektet kommer inspirera andra svenska industriföretag att börja använda tekniken, säger Thomas Rydell, VD på Interspectral.
– Att vi nu bidrar till att teknik från ett område kan överföras till ett annat, är ett utmärkt exempel på det Visual Sweden vill stimulera, ett Östergötland som i kraft av sina styrkor inom visualisering och bildanalys samarbetar kring behov och bryter ny mark på ett sätt som uppmärksammas nationellt och internationellt, säger Anders Carlsson, Processledare på Visual Sweden.
Visual Sweden bidrar med 500 000 kronor. Siemens, Interspectral och Alfred Nobel Science Park bidrar med med eget arbete och andra insatser motsvarande 1 miljon kronor.

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör