På Elmiadagen den 21/1 arrangerades eventet Elmia Spark Award för första gången i Elmias historia. 

Där vinnare i kategori: Crowd of the year 2018-12019 gick till Schunk.

Petra Israelsson, Roger Cronholm och Tomas Berg med Elmia Spark priset

-Vi är fantastiskt glada och stolta över detta pris. Vi gör ett bra mässarbete där förberedelse, genomförande och efterarbete inför mässan är avgörande. Vi försöker hela tiden att utveckla vårt mässkoncept. På Elmia Automation 2018 kom vi upp till en rekordnivå med mässbesökare, säger Petra Israelsson, Marknad, Schunk Intec AB

-Personliga mötet är viktigt. Produktionsmässor i allmänhet och Elmia Automation i synnerhet är Sveriges bästa plattform för våra kunder, säger Tomas Berg, VD på Schunk 

Juryns motivering:

Ett deltagande byggt på en solid grund av de kritiska ingredienserna i ett framgångsrikt mässdeltagande: tydliga mål, marknadsföring före mässan, väl förberedd monterpersonal och genomtänkt uppföljning av resultatet. Det faktum att de resulterade i 1000 nya kontakter bevisar tesen att när mässor används korrekt leder det till ett högt RoE= Return on Events 

I maj kommer SCHUNK att ställa ut på Elmia Automation den 12-15 maj. Där kommer ni att få se SCHUNKs spännande nyheter inom uppspänning och automation.