Iscar Sverige avslutar korttidspermitteringen för alla medarbetare

Efter att ha haft korttidspermittering sedan april återgår Iscar Sverige från och med 1 oktober till ordinarie arbetstid. Som VD Weine Werlevik pratat om tidigare sjönk försäljningen av skärande verktyg ”bara” 20% under första halvåret jämfört med 2019. Detta bland annat tack vare en rekordmånad i mars. Efter sommaren har försäljningen och aktiviteterna ute på marknaden stadigt ökat och dessa positiva signaler föranleder beslutet att återgå till 100% arbetstid.