Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar

okt 11, 2021 | Svarv

När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna. Utmaningen ligger i det hårda höglegerade materialet, 70 HRC, som utsätter svarvverktyget för enorma påfrestningar. Wiklunds Verktyg utvecklade en lösning med CBN-skär som tredubblar matningshastigheten.

Artikel Aktuell Produktion Nummer 6/2021 Text & Bilder Kent Nordin

Union Electric Åkers valstillverkning sker från ax till limpa och valsämnen gjuts i egna gjuteriet. Det är tunnplåtsvalsar och grovplåtsvalsar i unika dimensioner beroende på kunders behov och önskemål, allt från dia 500 – 1500 mm och upp till 10 m långa och väger 8 –75 ton. Den mest vanliga tunnplåtsvalsen för tunnplåt upp till 13 mm mäter 700 mm i diameter och 2 m lång med 1,5 m tappar på sidorna och väger 8 – 12 ton.

I centrifugalgjutningen byggs materialet på invändigt i kokillen skikt efter skikt. Valsen består av två material, ytterst det extremt hårda höglegerade vitjärnet och innanför ligger vanligt segjärn.

Tapparna svarvas med konventionella hårdmetallskär medan Åkers tidigare utnyttjade runda CBN-skär i många år för svarvning av själva valsbanan. Lösningen med två runda skär med överlappning begränsade dock matningen till 0,15 mm/r.

-Enbart grovsvarvningen av en 2 m lång tunnplåtsvals tar ca 18 timmar, berättar Johan Larsson, produktionstekniker vid Åkers. Lägg sedan till finsvarvning lika lång tid. Varje vals blir också något individuell ur bearbetningssynpunkt beroende på materialets reaktion från värmebehandlingen och avspänningsglödgningen. Bortsett från borrningen sker all skärande bearbetning utan kylning.

Speciallösning med CBN-skär och hållare

-När vi fick frågan från Åkers såg vi det som en riktig utmaning. De påfrestningar det handlar om vid valsbearbetning är extrema där materialhårdheten har direkt påverkan på skärdjup, matning och verktygslivslängd. Ytterst handlar det om driftsäkerhet, eftersom varje misstag i bearbetningen blir kostsam, säger Tomas Kjäll, försäljningschef hos Wiklunds Verktyg som utvecklat en bred kompetens inom bearbetning med egenutvecklade solida CBN-skär (Cubic Boron Nitride) för tung industri.

-Valsarna är gjutna i materiallegeringar som är optimala för valsarnas funktion och noggrannhet men det går ut över skärbarheten, konstaterar Tomas Kjäll. Det är utomordentligt svårbearbetat.

Målsättningen i första steget var att halvera tiden för grovsvarvning av valsbanan där ca 40 mm avverkas. Wiklunds lösning blev dubbelsidiga fyrkantskär i CBN som var det enda möjliga för bearbetning i material med hårdhet upp till 70 HRC. 3 alt 4 skärplattor parallellmonteras i specialtillverkade verktygshållare och vinklas så att alla skären ligger i ingrepp. Hållaren i sig blev en särskild utmaning som skulle klara de enorma påfrestningarna under i snitt 2 timmar långa ingreppstider.

-Här fick vi gå upp i dimensioner under testperioden. Under våra testkörningar hände det till och med att underläggsplattorna till skären deformerades och smälte på grund av den höga värmeutvecklingen kring skärverktyget under ingrepp. Lösningen resulterade i att vi kunde öka matningshastigheten från 0,15 mm/r till 0,8 mm/ r och öka skärdjupet till 16 – 20 mm beroende på ingreppsvinkeln på skären. Att vår verktygslösning dessutom har underlättat för operatörerna med färre avbrott och minskade problem är också positivt. Wiklunds vill vara en problemlösare hos kunder i synnerhet när det gäller svårbearbetade material eller bearbetningar som kräver nya verktygslösningar, menar Tomas Kjäll.

Bearbetningstider upp till 150 timmar

Totala ledtiden för tillverkning av en 8 ton och 2 m lång tunnplåtsvals ligger i snitt på 5 veckor vilket inkluderar gjutning och värmebehandling av ämnet en dryg vecka. När det gjutna ämnet ligger upplagt i supportsvarven grovslipas först gjuthuden under 3 timmar innan grovsvarvningen tar vid 18 timmar följt av färdigsvarvning lika länge och färdigslipning 10 timmar. Bearbetningen avslutas med fräsning, arborrning och långhålsborrning av tapparna i 12 timmar.

När det gäller större dimensioner av valsar på 40 – 60 ton och 8 – 10 m långa handlar det om bearbetningstider på 150 timmar för grov- respektive finsvarvning.

Åkers valsar används företrädesvis inom tunn- och grovplåtsindustrin där materialtjockleken på det som ska valsas kan variera allt mellan 1 – 20 mm. Kraven är därför höga på valsarnas snäva toleranser. Marknaden för smidda och gjutna valsar krymper eftersom antalet järnverk blir färre globalt sett, men de som är kvar tillverkar i stället större volymer.

För mer information: Wiklunds Verktyg, Union Electric Åkers

Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...
Vi driver innovation och digitalisering inom tillverkning
Med unika produkter samt digitala lösningar och koncept kommer världens ledande leverantör av skärande verktyg och lösningar Sandvik Coromant att visa besökarna på EMO...
Horn på EMO
Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...
Dahlbergs Mekaniska – det lilla företaget som växlat upp!
Mattias Dahlberg jobbade som säljare på SMV Verktyg och sålde verktyg till Dahlbergs Mekaniska Verkstad i Lidköping. Han slutade så småningom som säljare och köpte...
“Penta”-blad för TANG-GRIP (TAG)-skär
ISCAR´s redan stora utbud av avstickningsverktyg utökas nu med LOGIQ5GRIP bestående av adaptrar med 5 skärlägenför TAG-skär i 2 och 3 mm´s skärbredd. Adaptrarna...
Digitalt ansluten tyst svarvning
Med en avancerad lösning som gör det möjligt för tillverkningsföretag att ta ett steg mot digital bearbetning och Industri 4.0, har specialisten på...
Mitsubishi MB4120-serien CBN-skär för svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn
Mitsubishi Materials förstahandsval för högeffektiv svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn är den nya sorten MB4120. Sorten är framtagen för att komplettera...
CBN-skär för applikationer i härdat stål
För effektiv bearbetning av härdade stål har Mitsubishi Materials ett omfattande sortiment av belagda CBN-skär, BC8100-serien. Fyra sorter utgör ett komplett sortiment:...
Mitsubishi Materials GW – nytt spår- och avstickningssystem
Mitsubishi Materials omfattande sortiment av högkvalitativa svarvverktyg har utökats till att omfatta en helt ny serie av spår- och avstickningsverktyg, kallat för GW....
Nu har företaget ett komplett erbjudande för hårdsvarvningsoperationer
Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, kommer snart att presentera två nya sorter för intermittenta hårdsvarvningsoperationer, CB7125 och...
Visar nya vägar till framgång i Stuttgart
Vid årets AMB-mässa i Stuttgart den 18–22 september kommer Sandvik Coromant att visa hur kunder och partners kan nå betydligt högre produktivitet, flexiblare...
Nya keramiska sorter underlättar svarvning med höga varvtal i svårbearbetade, varmhållfasta superlegeringar
Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, lanserar nu två nya, keramiska skärsorter som klarar svarvoperationer med högt varvtal och hög...
Nytt innovativt och positivt svarvskär
Det nya dubbelsidiga CXMG-skäret fungerar och används på samma sätt som de konventionella positiva ISO-svarvskären CCMT och kan därför ersätta dessa. I vissa...
Spårbearbetning från verktygsbolag
Endast ett år efter introduktionen utökas Gührings spårbearbetnings program. Inför ABM mässan 2016  lanserade Gühring 3 nya spårbearbetningsprogram : 104 och 106...
Svarvning i alla riktningar – nu även inifrån och ut
Efter förra årets framgångsrika lansering av PrimeTurning™ som metod och verktyg för utvändig svarvning presenterar nu Sandvik Coromant ett CoroTurn® Prime SL-huvud som...
Bli en mästare – smartare verktyg är på väg!
Det LOGIsQa med intelligent bearbetning i Industri 4.0-eran. ISCAR lanserar inom kort LOGIQ-kampanjen för att introducera en ny standard för skärande verktyg. Välkommen...
Axla utmaningarna inom spårsvarvning
Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, presenterar CoroCut® QF, ett nytt koncept som är särskilt utvecklat för axiell spårsvarvning....
WHISPERLINE – Vibrationsdämpande skärbärare för invändig svarvning
Nu introducerar vi en ny familj av WHISPERLINE vibrationsdämpande invändiga skärbärare för stora bomdiameter-förhållanden. Max överhäng för en solid invändig stålbom är...
Nu finns PrimeTurning™ för flerfunktionsmaskiner och vertikalsvarvar
Specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, Sandvik Coromant, presenterar ett nytt sortiment CoroTurn® Prime-verktygshållare av flerfunktions- och axiell typ...
Ny sort från Mitsubishi för bearbetning av små detaljer
För att förbättra resultatet vid bearbetning av små detaljer, har Mitsubishi Materials nu tagit fram en ny skärsort till sitt omfattande högpresterande...
Mitsubishi Materials på EMO
När EMO, som är Europas största mässa avseende bearbetningsmaskiner och tillhörande verktyg, går av stapeln i Hannover 18 – 23 september finns Colly Verkstadstekniks...