Verktyg lika unika som du

mar 16, 2021 | Borr, Verktyg

Att det är viktigt att ”skilja sig från mängden” har vi alla hört. Men utmaningarna är många när en osäker framtid tvingar tillverkarna att pröva lyckan på nya marknader där man måste tillverka helt nya typer av komponenter i mycket svårbearbetade material. Här förklarar James Thorpe som är Global Product Manager hos Sandvik Coromant, som är världsledande inom metallbearbetning, varför anpassade verktyg är framtidens melodi. 

Text: James Thorpe Global Product Manager Sandvik Coromant

Anpassad tillverkning, det vill säga att utforma, konstruera och tillverka produkter utifrån en enskild kunds specifika kravlista, innebär unika utmaningar för tillverkarna. Vid tillverkning i stora serier är verkstadens mål att kunna tillverka tusentals eller till och med miljontals detaljer till en så låg kostnad per enhet som möjligt. Traditionella metoder för utformning och tillverkning gör att företagen kan leverera produkter till ett pris som kunderna tycker är acceptabelt. Vinstmarginalen per enhet är liten och lönsamheten ligger i de stora volymerna. 

Men det är en helt annan sak med enstaka detaljer, specialbeställningar (så kallade BTO) eller kortare produktionskörningar. Där måste operatören anpassa skärdata och verktygsval för att säkerställa kvalitet och produktivitet och dessutom se till att den färdiga produkten inte kostar mer än vad kunden är beredd att betala. Dessa parametrar måste snabbt tas med i beräkningarna för att tillverka en typ av produkt som operatören i vissa fall kanske aldrig har stött på tidigare. Dessutom kan det vara frågan om att bearbeta arbetsstycken av svårbearbetade material som härdat stål, olegerat stål eller varmhållfasta superlegeringar (HRSA).

Det är en utmatning även för verkstäder där man har inriktat sig på att tillverka skräddarsydda produkter i olika svårbearbetade material. Men nu måste även andra tillverkare ge sig in i leken. Coronapandemin fortsätter och eftersom ingen riktigt vet hur den kommer att påverka branschen, i synnerhet vad gäller tillgång och efterfrågan, är rådet till tillverkarna att försöka hitta nya inkomstmöjligheter, leverantörer och produkter.

I en rapport som den brittiska tillverkarorganisationen Make UK nyligen publicerade drar man slutsatsen att det kommer dröja till 2022 innan tillverkningsindustrin i Storbritannien är tillbaka på samma volymer som före coronautbrottet, vilket bara i år kan komma att kosta 35,7 miljarder engelska pund i förlorat bruttomervärde. I rapporten har man också tittat närmare på några av världens största industrinationer, däribland Tyskland och USA. Make UK drar samma slutsats som många andra, nämligen att tillverkarna måste diversifiera sin kundbas för att kunna nå tillväxt, bibehålla efterfrågan och undvika att bli allt för beroende av en viss marknad eller kundkategori.

Så nu öppnar verkstäder som tidigare varit specialiserade på ett visst produktionsområde upp sina CNC-svarvar och fräsar för många fler svårbearbetade och utmanande material, samtidigt som man måste förkorta omriggningstiderna mellan batcharna. Det betyder nya detaljer, nya verktygsgeometrier och specifikationer, och om operatörerna ska ha en chans att hänga med måste de få tillgång till styr- och datasystem som går att anpassa i realtid.

Det är också sannolikt att färdiga standardverktyg inte alltid har vad som krävs för att leverera optimala resultat. Tillverkarna bör istället fundera på anpassade verktygslösningar för att hålla produktkvaliteten uppe – men hur ska de kunna göra den omställningen snabbt och med bibehållen lönsamhet?

Varför skräddarsytt? 

Vi börjar med att titta på hur det går till att anpassa ett borr och varför det är så viktigt. Borrets spånkanalsgeometri, kärna, skäreggar och faser har ett mycket nära samband med slutresultatet i form av hålkvalitet, produktivitet och verktygsförslitning. Dessutom hänger det ihop med flera bearbetningsfaktorer som till exempel hur hög skärkraft och hur stort moment som borret klarar av.

För verktygsexperterna hos Sandvik Coromant är borrets utformning A och O. Detta blir extra tydligt i företagets optimerade sortiment av borr i solid hårdmetall, med designförbättringar bland annat i form av en avancerad optimering av spets- och spånkanalsgeometri, förstärkt kärna och hörnfaser, eggpreparering för att avlägsna mikrodefekter i skäreggen och en dubbel styrlist för att öka stabiliteten vid borrning. 

Ett bra exempel är CoroDrill® 860 med -GM geometri. Detta borr är särskilt populärt inom den allmänna verkstadsindustrin och hos tillverkare med blandad produktion, eftersom det är utformat för alla applikationer där produktivitet och hålkvalitet står i fokus. CD860-GM används också inom flygindustrin, olja och gas, kärnkraft och förnybar energi. 

Dess optimerade design har också visat vad den går för inom bilindustrin, där borret används bland annat till borrning av motorblock, höljen, flänsar och grenrör. I Korea använde en biltillverkare CoroDrill 860-GM för att borra genomgående hål i för anslutningsdelar till växellådor. 

Med konkurrentens borr tillverkade man 200 komponenter, vilket innebar sammanlagt 1 600 hål, med en skärhastighet (Vc) på 80 m/minut (3 102 varv/minut) och en matning (Vf) på 381 mm/minut. Med CoroDrill 860-GM kunde man istället tillverka 2 300 komponenter (18 400 hål) med en skärhastighet på 100 m/minut (3 878 varv/minut) och en matning på 814 mm/minut. 

Det betyder att verktygslängden ökade med hela 1 150 % och visar hur viktigt att det är att kombinera borrdesign och skärdata på ett sätt som ger optimala prestanda. 

Det lilla extra 

Men vad händer om en verkstad behöver få ut mer av sin verktygslösning och de tillgängliga standardverktygen inte klarar att leverera? De flesta operatörer har nog varit i ett läge där de tyckt att ett kortare borr eller en annan diameter skulle ha gett bättre resultat.

Och det är här anpassade verktyg kommer in i bilden. Tack vare modern teknik går det nämligen att skräddarsy befintliga standardverktyg eller utveckla ett alldeles nytt verktyg från scratch. I det här fallet betyder ”modern teknik” Sandvik Coromant TailorMade, ett online-verktyg där användarna kan skapa verktygsuppsättningar som är anpassade efter just de krav som tillverkningen av en specifik detalj ställer. 

I korthet går det till så att användarna loggar in och matar in sina egna konfigurationer i programmet, vilket sedan kan leda vidare till anpassning av ett befintligt borr som till exempel CoroDrill 860-GM. Säg att de vill ha en diameter på 18 mm, 36 mm användbar längd och Weldon-skaft. Alla de här parametrarna går att lägga till så att användaren kan ange sina egna dimensioner och krav. Programmet kan också rekommendera parametrar som till exempel borrlängd. 

TailorMade-verktyget är ett exempel på hur ingenjörer, tekniker och anläggningsansvariga allt oftare använder sig av nätbaserade verktyg för att få konkreta fördelar i den fysiska verkligheten. Anpassade verktyg är särskilt användbara vid bearbetning av komponenter med många hål och många applikationer – till exempel vid tillverkning av motorblock till bilar.

Det finns också tidsmässiga fördelar eftersom slutanvändaren slipper sitta och vänta på att få en offert. Dessutom är TailorMade tillgängligt dygnet runt. Ytterligare ett exempel på hur allt fler tillverkare övergår till att kommunicera med sina leverantörer över nätet. Enligt en undersökning som e-handelsföretaget Sana Commerce har gjort köper 19 % av tillverkarna minst 90 % av sina produkter online.

En fördel här är att det går snabbare att få sina varor. Det är extra viktigt när tillverkarna snabbt måste ställa om till specialbeställningar (BTO) eller styckevis tillverkning, utan att tappa i tid eller kvalitet. 

Bara ett klick bort

Men de allra största fördelarna med anpassad verktygsutformning har att göra med bearbetning och prestanda. 

Ta till exempel en tillverkare som ville öka produktiviteten i en av företagets produktionslinjer. Kunden hade dittills använt två verktyg för att tillverka en detalj, nämligen ett hål och en försänkning för en fingängad M10-bult. De tillverkade komponenterna hade 45 hål och i vissa fall upp till 90 hål. 

Kundens standardlösning, ett stegborr där borr och försänkare kombinerades, visade sig inte vara optimalt. Det berodde på geometrin hos den detalj som skulle framställas och på att de båda befintliga verktygen inte kunde åstadkomma en tillräckligt stor försänkning. 

Genom att istället använda Sandvik Coromant TailorMade kunde kunden gå in på nätet och utforma ett nytt verktyg. På bara några minuter genererade programmet en DXF-fil i 2D och dessutom en 3D-rendering, samt uppgifter om pris och leveranstid. Kunden kunde också se att det behövdes ett par mindre ändringar i verktygets geometri. 

Det tog inte lång stund, så kom verktyget tillbaka med uppdaterade modeller och ritningar. Bara några veckor senare levererades lösningen till kunden och man kunde börja använda det nya verktyget i tillverkningsprocessen. 

Kunden konstaterade att det var mycket imponerande att det gick så lätt att skapa en ny lösning och att få resultaten från TailorMade så snabbt. Man mätte också den cykeltid som man hade uppnått med TailorMade och jämförde den med den gamla. Det visade sig att kunden, bara genom att ge sig ut på nätet, hade minskat cykeltiden med 10 %.

Tillverkarna kan bygga vidare på de här fördelarna i andra online-verktyg som till exempel Sandvik Coromants CoroPlus® ToolGuide, där användarna kan räkna fram optimala skärdata för sina behov och matcha dem med rätt verktyg. 

Dessutom täcker de här online-verktygen in produktgrupper inom alla områden av skärande bearbetning: svarvning, fräsning och håltillverkning – alla går att anpassa. För tillverkarna innebär det dubbla fördelar. För det första underlättar det en snabb omställning till styckevis tillverkning och specialtillverkade delar av en typ som man kanske aldrig har stött på tidigare. För det andra kan det hjälpa tillverkarna att gå från ord till handling när det gäller diversifiering och till exempel köra flera olika svårbearbetade material eller data i sina CNC-maskiner och dessutom växla snabbare mellan dem. 

Med online-verktyg som Sandvik Coromants TailorMade blir det där med att ”skilja sig från mängden” inte längre bara tomma ord, utan ett sätt för tillverkarna att diversifiera sin verksamhet och hitta nya möjligheter.

Länk: Sandvik Coromant

Iscar nyanställer
Iscar Sverige AB är ett av 40-talet dotterbolag i den internationella koncernen IMC som är ett av de världsledande företagen inom utveckling, tillverkning och...
Ett borr att lita på för nickelbaserade HRSA-komponenter
Sandvik Coromant, globalt ledande inom skärande bearbetning, introducerar ett nytt solitt hårdmetallborr som är optimerat för borrning i nickelbaserade HRSA-material...
Innovation och hållbarhet i centrum
Hösten 2023 bjuder på en spektakulär händelse när EMO-mässan intar Hannover, och ett företag som sticker ut i mängden är MAPAL. Deras 480 kvadratmeter stora monter var...
Innovativa bearbetningslösningar imponerar med digital teknik och högeffektiva verktyg
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik. För ISCAR är detta en betydande plattform för att presentera sina senaste...
Komplett katalog för djuphålsborrning
Man brukar prata om djuphålsborrning när håldjupet överstiger 10 gånger diametern. Det finns utmaningar med att borra djupa hål vilket kan vara svårigheten att evakuera...
59% effektivare borrning
GJS Verktyg presenterar ett lyckat samarbete när Karlskoga Automatsvarvning är först ut i Sverige att testa GJS Verktygs nya effektiva mikroborr av typ NX-VA med...
Mer variation för spårsvarvning, roterande HSS-verktyg och underhållslösningar
Dormer Pramet utökar sin produktportfölj för spårsvarvning och avstickning och introducerar nya HSS-borrar, gängtappar och underhållsverktyg med höstens...
Kreativ partnerträff bäddar för spännande höst
 Under regnvåta sensommardagar i mitten av augusti möttes företrädare för Edeco Tool och tyska verktygstillverkaren Miller för en lika kreativ som intensiv höststart....
Mapal på EMO 2023
EMO i Hannover står på tur i september som av årets största internationella mässor. MAPAL kommer att ha en monter på 480 m2 i Hall 4, monter nr. A18. Fokusområdena...
Iscar på EMO
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. LOGIQ3CHAM...
Designade för tillverkningsbarhet 
”Det finns inget effektivt med innovation”, sa den brittisk-amerikanske författaren och föreläsaren Simon Sinek en gång. Men har han rätt? Det åligger tillverkare att...
Gesac imponerar igen!
Få, om ens någon, visste var resan skulle sluta då värmländska Edeco Tool och verktygs-giganten Gesac inledde sitt samarbete under våren 2016. Idag, drygt sju år...
Säker kvalitetsgängning i aluminium
Sandvik Coromant, den globala specialisten på skärande bearbetning, introducerar nästa version av CoroTap® 100 och CoroTap® 400, för kortspånande och spånfri...
Den perfekta gängtappen för jobbet
Seco Tools har utökat sitt sortiment av gängningslösningar och lanserar en ny produktserie för gängskärnings- och formtappar. Den nya mångsidiga serien omfattar tre...
ISCAR SUMOCHAM fortsätter att utökas för fler möjligheter inom hålbearbetning
SUMOCHAM är ISCAR´s borrfamlij bestående av löstoppsborrar i Ø4-32.9 mm. Borrhuvudena finns i en mängd olika varianter avsedda för olika applikationer och material....
Många anledningar att välja MULTI-MASTER
Det finns minst 5 goda skäl att välja MULTI-MASTER. Ställtiden minimeras genom det snabba bytet av skärhuvud vilket ger mycket god EKONOMI och enkelhet i INDEXERINGEN,...
Edeco och Moldino siktar mot samma mål
Det är ingen tvekan om att Karlstad-baserade Edeco Tool och japanska verktygstillverkaren Moldino känner varandra väl. Företagen har en lång historia tillsammans. Att...
Mini DVAS solid hårdmetallborr
Fem olika teknologier blir ny industristandard Traditionell djuphålsborrning, speciellt när det kommer till små diametrar, är vanligtvis en långsam och osäker process....
Skärverktyg med högprecisionskrav vid formtillverkning – En förutsättning för lyckat resultat
Formtillverkning spelar en nyckelroll i många branscher. Formtillverkare ställer höga krav på skärverktyget – det är trots allt en nyckelkomponent för att säkerställa...
MIKRON TOOLS PRECISIONSVERKTYG HAR EN SJÄLVKLAR PLATS I EDECOS SORTIMENT
 När Karlstadsbaserade Edeco Tool under hösten 2019 ställdes inför frågan om att ta upp schweiziska Mikron Tool i sitt sortiment fanns till en början en tveksamhet....
Minimässa hos Colly Verkstadsteknik
I april tidigare i år hade Colly ett öppet hus (och minimässa) med extra fokusering på deras slipverkad. Konceptet och mottagandet var så bra att man bestämde sig för...
Succé för effektiva flöden med smart hålbearbetning
De är världsledande på kopplingar för högtryckshydraulik upp till 4000 bar. Med bearbetning av 2700 olika komponenter är ställtiden den stora utmaningen för CEJN – och...
Mapal på AMB 2022
AMB-mässan öppnar åter igen sina dörrar i Stuttgart från den 13 till 17 September. Med en monter på 390 m2 i hall 1 på plats D10 presenterar Mapal tydligt sina fyra...
3 effektiva skäreggar för produktiv hålbearbetning
2019 lanserade Iscar LOGIQ3CHAM, en 3-skärig löstoppsborr med oslagbar produktivitet. LOGIQ3CHAM har stora, polerade spånkanaler med variabel spiralvinkel och...
Tillsammans bygger vi industrin i Sverige
När kraven på toleranser är höga och volymerna stora så måste verktyget leverera. På Elmia Verktygsmaskiner presenterar Gühring Sweden flera nya lösningar som tål tuffa...
Skarpa investeringar vässar slipexperterna
Ambitionen är att vara Sveriges bästa slipverkstad. Nu storsatsar Lack-Ollé AB i Trollhättan med flera investeringar som befäster den positionen. Artikel i Aktuell...
Borrning i stål blev just snabbare och effektivare
Sandvik Coromant, har uppgraderat sitt sortiment med CoroDrill® 860-borr i solid hårdmetall för att kunna erbjuda sina kunder ökad produktivitet vid borrning i stål....
Elektrifierad mobility
Idag så cyklar amatörcyklister uppför alla typer av berg utan större ansträngning, berg som får proffscyklister att blir svettiga. Elcyklar är hemligheten, cyklar med...
BoreMeister borrstänger med utbytbara huvuden utökas med 44 nya skärhuvuden
Tungaloy har utökat sitt sortiment av BoreMeister utbytbara borrhuvuden med 44 nya skärhuvuden. BoreMeister är ett ID-svarvningsverktygssystem av modulär typ som består...
Tungaloy förbättrar DrillMeister DMP med ytterligare borrhuvuden i AH9130-klass
Tungaloy har utökat sitt borrsystem DrillMeister med utbytbara borrhuvuden ytterligare genom att lägga till ytterligare 30 DMP-borrhuvuden i AH9130-kvalitet för att...
GARR TOOL, nytt varumärke hos Sjöborgs
Amerikanska GARR TOOL började som ett enmansföretag 1944, men växte snabbt tack vare sina kvalitetsprodukter och pålitliga effektiva service. GARR TOOL tillverkar...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
Nya generationens mikroborr
Sandvik Coromant har lanserat två nya mikroborrserier särskilt utformade för precisionsbearbetning. CoroDrill® 462 med -XM geometri och CoroDrill® 862 med -GM...
ISCAR – nya lösningar för djupare och rakare hål
Iscar´s stora utbud av verktyg för håltagning blir nu större och bredare i och med ytterligare utvidgningar av produktfamiljen SOLIDDRILL. Extra långa solida...
De tillverkar plogar i världsklass – med ”logisk borrning” som boostar produktionseffektiviteten
Här snackar vi Made in Sweden på en helt ny nivå. CNHs val att använda den nya LOGIQ3CHAM-borren levererade enastående resultat – fördubblad livslängd på borren och...
Inga obehagliga överraskningar vid bearbetning av kompositmaterial
Enligt en nyligen utförd undersökning vill en tredjedel av tillverkarna öka investeringarna i automatiseringsverktyg. Men hur ska svårigheterna med att bearbeta...
PKD (diamant) för bearbetning av komplicerade flygplansdetaljer
Dom flesta komponenter som används i moderna flygplan och helikoptrar är gjorda i aluminiumlegeringar eller kompositmaterial kan också vara en kombination av dessa...
Borret som blivit en legend – 20 år med A002
När ett nytt borr introducerades vid sekelskiftet var det nog inte många som insåg vilket intryck det skulle göra på metallindustrin. Nu 20 år senare har Dormers A002...
Ravema Verktyg har utökat samarbetet med SwissTools
Sedan en tid tillbaka så har Ravemas verktygsavdelning expanderat deras samarbete med SwissTools - En av de världsledande leverantörerna av modulära verktygssystem. Nu...
Bättre kylning och ökad livslängd med nytt korthållsborr
Värmländska Edeco Tool femårsfirar samarbetet med kinesiska Gesac med ett nytt sorti-ment av korthålsborr. Nya GHD-S, som presenterades redan vid Gesacs...
3-skärig borrning och brotschning i ett steg
Att kombinera flera bearbetningssteg i ett verktyg är ett bevisat sätt att tillverka så ekonomiskt som möjligt. Till exempel kan hål borras och brotschas samtidigt med...
ISCAR SUMOCHAM – marknadens minsta borrhuvud finns nu i ännu fler utföranden
HCP-IQ Självcentrerande borrhuvud – nu även i storlek ända ner till 4.0mm! HCP borrhuvuden finns nu tillgängliga i diametrar från 4.0 mm upp till 32.9 mm i steg om 0.1...
Ny avancerad borrmaskin MF1000-3T
Den nya MF1000-3T djuphålsborrmaskinen från IMSA utnyttjar fördelarna med NSK:s DIN-standardkulskruvar för den europeiska verktygsmaskinsmarknaden. Samarbetet bygger på...
Sandvik optimerade gängverktyg för effektivare håltillverkning
Sandvik Coromant, utökar sitt sortiment med verktyg för gängningsoperationer i stål med två uppgraderingar i utbudet med solida verktyg. Den nya...
Iscar NEOLOGIQ – Snart lanserars nya produkter för att möta utmaningarna i dagens trender
Det har nu gått några år sedan ISCAR lanserade en serie unika och innovativa LOGIQ-verktyg. Dessa verktyg hade utformats särskilt för att klara utmaningarna inom...
Ett säkert sätt att bli kvitt mikrodefekter
”Mät två gånger, skär en gång”, är ett vanligt uttryck inom tillverkningsbranschen, men det är lättare sagt än gjort vid bearbetning av besvärliga material. Det är...
Hur Industri 4.0 kan hjälpa tillverkare att öka maskinutnyttjandet och vinsten
Enligt svaren i en ny rapport har färre än 30 % av tillverkarna börjat tillämpa Industri 4.0-teknik i någon större omfattning. Men tillverkarna måste kanske släppa...
Effektiv och hållbar verktygsrekonditionering
Tid är pengar inom tillverkning. Borrning, fräsning och brotschning är enormt påfrestande för verktygen. Här förklarar Jill Glynn, Commercial Services Manager hos...
Tillämpa LOGIQ vid borrning
ISCAR’s LOGIQ-verktyg är inriktade på att lösa utmaningar som finns inom bearbetningsindustrin, det kan vara att hitta kostnadseffektiva lösningar på små verktyg eller...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...