Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar

maj 7, 2021 | Svarv, Verktyg

Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever verkligen i nya och osäkra tider med de pågående verkningarna av covid-19 på branschen. Här förklarar Rolf Olofsson, som är produktchef på Sandvik Coromant, varför detta är rätta tiden för verkstäder att övergå till en ny generation av verktygslösningar för att möta utmaningarna vid svarvning av ISO P-stål och få produktionen mer effektiv och produktiv.

Krönika: Rolf Olofsson Sandvik Coromant

För tillverkare finns det alltid en risk med att överge det invanda sättet att göra saker och ting – oavsett om det gäller en tillverkningsprocess, en kommunikationsmetod eller beprövade maskiner och verktyg. Inte konstigt att det är lätt att falla tillbaka på ”att inte laga det som fungerar”. Kan ett nytt verktyg eller en ny digitaliserad process skapa mer oreda än vad som lönar sig?

Det vilar dock ett större ansvar än någonsin på tillverkare att förändras med sin tid – alldeles oavsett om de står inför scenarier med mass- eller batchproduktion. En undersökning som utförts av den internationella advokatbyrån Pinsent Masons har identifierat tre huvudsakliga drivkrafter för förändring.

För det första, så framgår det av en enkät med 100 tyska tillverkare och tyska studenter att omvälvande Industri 4.0-teknik, som artificiell intelligens (AI) och intelligent automatisering, just nu ”utlöser en ny industriell revolution”. För det andra, så driver kraven på grön omställning tillverkarna snabbare mot affärsmodeller med lägre koldioxidutsläpp. För det tredje, så fann Pinsent Masons att ”makroekonomiska faktorer som Brexit, och nu även covid-19, kommer att splittra upp de globala försörjningskedjorna”.

Hur kan tillverkarna övervinna dessa tre hinder utan att tappa fokus på de två huvudutmaningarna: att öka produktionen och sänka kostnaderna? Och hur klarar de av detta vid bearbetning av en av de vanligaste och mest komplexa arbetsmaterialgrupperna, ISO P (stål)? Svaret ligger i nästa generations verktyg – även om den senaste generationens verktyg fortfarande fungerar.

Rätt utrustning

Låt oss börja med att ta en titt på de två ständiga målen för tillverkare som vill uppnå lönsam stålsvarvning, nämligen att öka produktionen och sänka kostnaderna. Tillverkare bör aktivt försöka sänka de nödvändiga produktionskostnaderna för sin specifika situation. Situationen beror på om de sysslar med mass- eller batchproduktion och är svårare att förutsäga i covid-19-tider, när tillverkarna ställs inför snabbt föränderliga scenarier med hög eller låg efterfrågan som de måste anpassa sig till.

Tillverkarna måste alltid sträva mot att maximera sin produktivitet vid bearbetningen. Något som, enligt vad Sandvik Coromant kommit fram till, kan sänka de totala komponentkostnaderna med 15 %. För att kunna upprätthålla en högre produktivitet vid bearbetningen är det även nödvändigt att öka spånavverkningshastigheterna och minska antalet komponenter som måste kasseras eller omarbetas, så att fler färdiga stålkomponenter kan tillverkas på kortare tid.

Av central betydelse är här tillverkarens val av verktyg, framför allt valet av skär. Det är därför som Sandvik Coromant rekommenderar att man väljer skärsorter för stålsvarvning som ger den mest förutsägbara och konstanta prestanda.

Håll formen

Sandvik Coromant har utökat sitt befintliga sortiment med två hårdmetallskärsorter med höga prestanda, GC4415 och GC4425. Skärens benämning refererar till P15 och P25, som visar vilka krav som olika arbetsförhållanden ställer på bearbetningsparametrarna – skärdata, ytjämnhet, skärdjup, bearbetade eller grova ytor, kontinuerliga eller intermittenta skärförlopp.

De två nya hårdmetallskären från Sandvik Coromant kan uppfylla dessa parametrar. Medan GC4425 ger ökad slitstyrka, varmhållfasthet och seghet, är GC4415 är utformad för att komplettera GC4425 när det krävs ännu bättre prestanda och varmhållfasthet.

Båda innehåller den andra generationens Inveio®-beläggningsteknik. Vad det är som gör Inveio unikt går att se på mikroskopisk nivå: materialets yta har en enhetlig kristallorientering. Varje kristall är riktad mot skäreggen, vilket skapar en stark barriär som förbättrar motståndskraften mot grop- och fasförslitning. Värmen leds också bort snabbare från skärzonen, vilket håller skäreggen i form under längre ingreppstid.

GC4415 och GC4425 kan alltså bearbeta ett större antal detaljer inom en riggning för mass- eller batchproduktion. De båda skären bidrar till utökad verktygslivslängd, eliminerar plötsliga brott och minskar antalet omarbetningar och kasseringar.

Med förmågan att bearbeta fler komponenter med endast en riggning, kan de nya skärsorterna minska både antalet produktionsavbrott som orsakas av återkommande skärbyten och tidsåtgången för att hitta rätt skär till olika applikationer och material. Dessa två faktorer hör till de värsta tidstjuvarna vid modern produktion.

Skärvätska kan förbättra skärens prestanda ytterligare, ge ännu bättre prestanda i alla avseenden och spela en avgörande roll för att sänka de totala produktionskostnaderna. När skärvätskan tillförs underifrån regleras värmen i skärzonen och därmed ökar skärlivslängden och bearbetningen blir mer förutsägbar. Detta gör att operatören kan öka skärhastigheten eller matningen, vilket möjliggör ökad produktivitet och maximerad produktion.

Dessutom är precisionstillförsel av skärvätska med förinställda munstycken riktade exakt mot skärzonen ett bra sätt att få god spånkontroll. Det är därför som korrekt applicerad skärvätska ger maximal produktivitet, högre bearbetningssäkerhet samt bättre verktygsprestanda och komponentkvalitet. Allt detta mycket viktiga beståndsdelar i en framgångsrik bearbetningsprocess.

Vi har undersökt hur faktorer som val av verktyg och användning av skärvätska kan ge påtagliga fördelar vid bearbetning – men vad kan tillverkare vinna på att tillämpa nya metoder vid stålsvarvning?

Specialisterna på Sandvik Coromant ställde sig frågan, och svaret blev ett nytt förhållningssätt som vi kallar PrimeTurningTM. Det har utformats för att utgöra ett bra val vid massproduktion eller vid tillverkning av komponenter som kräver täta omriggningar och verktygsbyten.

Om svarvning är en flaskhals, begränsar det främst antalet komponenter som företag kan tillverka per körning. Tillverkarna behöver därför tänka om när det gäller svarvningsprocessen för att kunna få ut maximal produktion av sina moderna maskiner, som för närvarande underutnyttjas.

Det är här som PrimeTurning kan ge stöd, genom att erbjuda flexibiliteten att svarva i alla riktningar. Med hjälp av PrimeTurning kan mekaniska verkstäder åstadkomma en flerfaldig produktivitetsökning utan att försämra bearbetningssäkerheten eller verktygslivslängden. Det har visat sig vara en mycket mer effektiv och produktiv metod än konventionell svarvning.

Positiv förändring

GC4415 och GC4425 har redan hunnit visa sina fördelar, eftersom de lanserades på marknaden tidigare under året.

I ett fall ställde en tillverkare inom allmän verkstadsindustri GC4415-skäret mot ett skär från en konkurrent vid bearbetning av ett arbetsstycke av AISI/SAE CMC 02.1-stål med brinellhårdheten 220 HB.

Vid axiell, utvändig svarvning och lätt grovbearbetning av arbetsstycket körde kunden GC4415 med en högre skärhastighet (vc) på 300 m/min (984 fot/min) och en matningshastighet (fn) på 0,33 mm/varv (0,013 tum/varv) jämfört med konkurrentens skär, som kördes med en vc på 250 m/min (820 fot/min) och en fn på 0,25 mm/varv (0,009 tum/varv). Konkurrentens skär kunde bearbeta 200 detaljer per egg innan det gick sönder, medan GC4415 klarade att bearbeta 256 detaljer innan det ens började uppvisa några tecken på risk att gå sönder.

Genom att byta till GC4415 och öka skärdata lyckades kunden uppnå en produktivitet på 210 % och sänka kostnaderna med 53 %.

Som exemplet visar, gäller Machiavellis påstående att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden” även för dagens tillverkare.

För mer information: Sandvik Coromant

Ny skärsort för stålsvarvning hjälper THK Rhythm att ta kontroll över sin bearbetningsprocess
Tillsonburg har förändrats sedan den kanadensiska musiklegendaren Stompin’ Tom Connors gjorde den lilla staden i Ontario och dess tobaksfält kända genom sången med...
Nya möjligheter: Avstickning i rostfritt stål med System 222
Gühring System 222 för spår och avstickning har utökats. Förutom vändskär för stålmaterial finns det nu också ett verktyg med en bredd på 3mm för avstickning i rostfria...
Digitaliserad kvalitetssäkring i fordonsindustrin
Enligt IBM-rapporten Automotive 2030 — Racing toward a digital future säger hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...
Vi driver innovation och digitalisering inom tillverkning
Med unika produkter samt digitala lösningar och koncept kommer världens ledande leverantör av skärande verktyg och lösningar Sandvik Coromant att visa besökarna på EMO...
Horn på EMO
Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...
Dahlbergs Mekaniska – det lilla företaget som växlat upp!
Mattias Dahlberg jobbade som säljare på SMV Verktyg och sålde verktyg till Dahlbergs Mekaniska Verkstad i Lidköping. Han slutade så småningom som säljare och köpte...
“Penta”-blad för TANG-GRIP (TAG)-skär
ISCAR´s redan stora utbud av avstickningsverktyg utökas nu med LOGIQ5GRIP bestående av adaptrar med 5 skärlägenför TAG-skär i 2 och 3 mm´s skärbredd. Adaptrarna...
Digitalt ansluten tyst svarvning
Med en avancerad lösning som gör det möjligt för tillverkningsföretag att ta ett steg mot digital bearbetning och Industri 4.0, har specialisten på...
Mitsubishi MB4120-serien CBN-skär för svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn
Mitsubishi Materials förstahandsval för högeffektiv svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn är den nya sorten MB4120. Sorten är framtagen för att komplettera...
CBN-skär för applikationer i härdat stål
För effektiv bearbetning av härdade stål har Mitsubishi Materials ett omfattande sortiment av belagda CBN-skär, BC8100-serien. Fyra sorter utgör ett komplett sortiment:...