Fler och fler små och medelstora företag över hela världen, får årligen en exceptionell tillväxt på marknaden för förpackningsautomatisering. Enligt en rapport 2018 från Research Nester, bör sektorn växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 9,2-procent under en sjuårsperiod fram tills år 2024. Vid det laget, anser analytiker att den globala marknaden kommer att ha nått 61.2 miljarder dollar.

Flexibla RG2-robotgripare från OnRobot hjälper tillverkaren av plastförpackningar för läkemedelsindustrin eliminera risken för kontaminering av produkterna.

Marknadens accelererade expansion beror på otaliga faktorer. I synnerhet sporrar den snabba industrialiseringen ständigt en mer utbredd produktionsverksamhet, särskilt i utvecklingsländer som Thailand, Argentina, Indonesien och Mexiko. Små och medelstora producenter nyttjar också mer avancerade förpackningstekniker för att förbättra arbetstagarnas säkerhet, sänka driftskostnaderna och öka produktiviteten.

Eftersom fler och fler små och medelstora företag implementerar förpackningsautomatisering i produktionen är det viktigt för företagen att göra det på ett smart sätt. Bland annat genom att se till att de inte bara förstår hur automationstekniken kan vara till nytta, utan vilka typer av verktyg som kan hjälpa till att göra distributionen sömlös och lyckad.

Ut det gamla, in med det nya

Med OnRobots flexibla End-of-arm-verktyg kan förpackningar nu packas ännu snabbare och utan slitage på anställdas fysik.

Förpackningsautomatisering kan vara en kostnadseffektiv lösning för små och medelstora företag som behöver öka produktionen. På samma gång får de mänskliga operatörerna en säkrare arbetsmiljö. Dessa företag kräver en större flexibilitet och mångsidighet i förpackningsprocessen, ofta behövs lösningar för låg volym och för hög mixproduktion. Cobots utformade för snabb och enkel omdistribution erbjuder stora fördelar. Och dessa cobots bör utrustas med anpassningsbar kraft och flexibla automatiseringsverktyg för att kunna klara av olika storlekar, former och skick av delar och råmaterial.

Andra företag behöver sensorer som kan vägleda robot-armar till olika positionerade delar på monteringslinjer, eller verktyg som snabbt kan programmeras och driftsättas inom några minuter. Detta ska även kunna ske under ledning av oerfarna operatörer.

End-of-arm-verktyg (EOAT) gör alla ovanstående krav möjliga att tillgodose.

EOAT kommer i en mängd olika former, från gripdon och verktygsväxlare till vridmoments-sensorer, var och en byggd för att göra den robotarm som den är fäst vid mycket mer kraftfull och kapabel. Beroende på dess utformning och funktion, kan EOAT hantera material som skiljer sig markant i storlek och form och bättre tillgodose uppgifter med korta ledtider. Den kan även underlätta arbete med hög-mix och lågvolym-förpackningar.

Dessa mycket samverkande applikationer hjälper till att göra palletering och paketering enklare och mer exakt än någonsin tidigare. En daterad applikation kräver till exempel att ett objekt är i en konstant position eller i en förutsägbar miljö för att fungera korrekt. Avancerad EOAT å andra sidan kan upptäcka felaktigt placerade objekt och justera efterhand. Traditionella tillämpningar begränsas av att de endast klarar av att tillämpa konstant greppkraft, medan dagens banbrytande EOAT lätt kan anpassa sig. Sammanfattningsvis kan man säga att modern EOAT är mindre krävande, effektivare och mycket mer mångsidig än sin mer restriktiva föregångare.

EOAT på jobbet

EOAT spelar en betydande roll både i automatiserade robotförpackningar och palletering. Därför måste små och medelstora företag vara noggranna när de väljer applikationerna, se till att de är bäst lämpade för deras specifika behov och mål.

Företag som hanterar stora volymer av konsumentprodukter som leksaker, glödlampor, farmaceutiska produkter och biltillbehör, kan till exempel använda en blandning av gripdon och sensorer. OnRobot´s VG 10 Vacuum Gripper och Hex 6-Axis Force/Torque Sensor arbetar i tandem och kan lösa frågor som rör paket eller produkt-högar av varierande höjd. Detta blir möjligt genom att den med stor exakthet kan bestämma ett objekts position (sensor) och säkert plocka den (gripdon) med färre men större sugkoppar. Detta EOAT-partnerskap hjälper till att undvika produkt-kollision, tillfredsställa behovet av dubbelt grepp, samt ha hand om objekt av varierande storlek.

På ett liknande sätt kan de små och medelstora företagen som arbetar med luftbubbel-packningar nyttja hex kraft/vridmoment-sensorn med antingen VG10 eller OnRobot RG2 eller RG6 Gripper. Denna flexibla och formidabla kombination av sensorer och gripdon kan nämligen säkerställa exakt positionering och plockning, anpassa sig till produkter med skiftande former och förpassa den tidskrävande processen att byta gripdon för varje produkt till det förflutna. Företagen som kan ha stor nytta av detta tillhör en affärsgrupp som vanligtvis omfattar Co-Packers, snabbrörliga konsumtionsvaru-producenter (FMCG) och tjänsteleverantörer av logistik.

EOAT revolutionerar automatiserad förpackning

EOAT-drivna automatiserade förpackningar är verkligen på uppgång. Det är tillgängligt och prisvärt och kan hjälpa till att lösa flera produktions och affärsutmaningar på en gång. Nu finns plötsligt kapaciteten för att öka produktiviteten, effektivisera driftskostnaderna och minska antalet produkter som skadas. Iochmed att EOAT även har kapacitet för att ta emot olika volymer, erbjuder dessa dynamiska program en tydlig väg framåt för företag av alla storlekar.