"Vår maskinpark och kompetens är unik"

feb 23, 2017 | 3D

Stämningen var på topp när den nya Gleeble-maskinen invigdes på Produktionstekniskt Centrum (PTC) på Innovatum i tisdags. På PTC huserar Högskolan Västs forskare inom produktionsteknik. Där finns också laborationsutrustning av världsklass. Den nya maskinen ger forskarna och industrin helt nya möjligheter att utveckla och testa material på ett avancerat och effektivt sätt.

PTC har nu en mycket stark forskningsmiljö när det gäller metallurgi, processutveckling och simulering inom framförallt svetsteknologi och additiv tillverkning, men även inom tillverkningsprocesser som termisk sprutning och maskinbearbetning.

Ett trettiotal personer var på plats när den nya Gleeble-maskinen presenterades och invigdes. Där fanns representanter från GKN Aerospace, SKF och flera teknikkonsultföretag, och givetvis forskare från Högskolan Väst och Chalmers. Docent Joel Andersson, chef för avdelningen Svetsteknologi på Högskolan Väst är mycket nöjd över att maskinen äntligen är på plats efter flera år av förberedelser, ansökningar med mera.

Varför är den här maskinen så betydelsefull?

– Gleeble-maskinen ger oss helt nya möjligheter att hjälpa industrier att utveckla och forska kring nya teknologier och förbättra tillverkningsprocesser. Framförallt får vi nu bättre möjligheter att bedriva grundläggande och långsiktig forskning tillsammans med industrin och med andra lärosäten.

Vad kan Gleeble-maskinen göra?

Vi kan testa och simulera hur olika metaller fungerar vid exempelvis svetsning, smidning, valsning, gjutning, bearbetning och additiv tillverkning. Vi kan prova en mängd olika egenskaper hos exempelvis superlegeringar, titan, stål och aluminium. Maskinen kan både dra isär och trycka ihop metallerna, och den kan snabbt värma upp och kyla ner metallerna.

– Vi kan till exempel undersöka om det uppstår sprickor i ett nytt material under svetsning eller under efterföljande värmebehandling. Vi kan också hjälpa till att lösa problem i en tillverkningsprocess genom att undersöka och testa oss fram till ett bättre tillverkningsförfarande, som slutligen ger en bättre och mer robust tillverkningsprocess och materialkvalitet.

Är den här maskinen unik i Sverige?

– Nej, det finns ytterligare någon Gleeble-maskin i Sverige. Men maskinerna skiljer sig åt eftersom de är anpassade för olika typer av tester och material. De tillverkas i USA av Dynamic Systems Inc. sedan ungefär 50 år tillbaka. Vår maskin kostade cirka 8 miljoner kronor, så det är en stor investering.

Står industriföretagen på kö till PTC nu?

– Vi har forskningsuppdrag som löper flera år framöver med företag som GKN Aerospace, Alfa Laval, Sandvik, ESAB med flera. Den nya Gleeble-maskinen bidrar till en mycket stark forskningsmiljö som gör det möjligt för oss att ligga i framkant inom det här området. Vår maskinpark och kompetens är unik. Det kommer sannolikt att leda till fler uppdrag och till samverkan med fler industriföretag.

Text och foto: Christina Axelson

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör