Vägen till framgångsrik bearbetning av kompositmaterial

jul 6, 2017 | Fräs, Verktyg

De nya CoroMill® Plura-routrarna som ingår i Sandvik Coromants sortiment erbjuder optimerad fräsning och spårfräsning i kompositmaterial som CFRP (kolfiberförstärkt plast) och GFRP (glasfiberförstärkt plast). Både produktionstekniker, chefer för mekaniska verkstäder och operatörer kommer att kunna dra nytta av de patenterade geometrierna som de nya routrarna erbjuder. Detta gäller särskilt inom flygindustrin där dessa material förekommer allt oftare, men även andra sektorer som bilindustrin, motorsport, vindkraftsindustrin och båtindustrin.
Bearbetningslösningar som är avsedda för specifika kompositmaterial blir en allt viktigare faktor hos mekaniska verkstäder som vill förbättra kvalitet, cykeltider och kostnader. De abrasiva egenskaperna hos många kompositmaterial orsakar problem som snabb verktygsförslitning, sämre skärkvalitet, höga temperaturer, vibrationer och instabila skärbetingelser. Med detta i åtanke har den senaste CoroMill Plura-generationen från Sandvik Coromant konstruerats för att förbättra CFRP- och GFRP-bearbetning i tre-, fyr- och femaxliga CNC-fleroperationsmaskiner, liksom portalmaskiner och fristående system med robotarm.
”Varumärket CoroMill Plura är sedan länge etablerat i branschen, där man också vet vad det går för. Med den senaste generationens routrar har patenterade geometrier tagits fram för att främja just bearbetningen av kompositdelar för flygindustrin som flygplanskropp, vingar, stabilisatorer, stringers, vingbalkar, ramar, understrukturer, golvbalkar, dämpare och tryckdelar”, säger Aaron Howcroft, Global Product Manager Composites, Sandvik Coromant. ”Routrarna ger hög produktivitet och har marknadens längsta verktygslivslängd. De finns också som standardprodukter för snabb beställning, vilket är fördelaktigt för upphandlings- och inköpsavdelningar.”
Vid fräsning och spårfräsning av kompositmaterial används de nya routrarna framförallt vid fullt radiellt ingrepp och vid fullt skärdjup. I vissa fall kan man även utföra finbearbetningspasseringar. Spiralvinklarna har noga utformats för perfekt skärpa och skäreggsstyrka, vilket säkerställer lång verktygslivslängd och hög yt-, kant- och hålkvalitet. Serien består av tre fräsar: CoroMill Plura compression router, CoroMill Plura-router med låg spiralvinkel och CoroMill Plura router med serrations.
CoroMill Plura compression router, med sin dubbla 40°-spiral, fungerar bäst med specialvävda laminat med glaslager på båda sidor av CFRP-komponenter. Eftersom spånkanalerna med vänster/högerspiral överlappar varandra fungerar fräsen bra i tunna, plana material där den minskar vibrationerna.
Routern CoroMill Plura med låg spiralvinkel (5°) är speciellt framtagen för smidig och gradfri finbearbetning i CFRP-arbetsstycken. Routern har många tänder och en beläggning som är utformad för att underlätta snabb fräsning och skydda mot värme. CoroMill Plura compression router, med sin dubbla 40°-spiral ger också flexibilitet i komponenter med instabila förhållanden eller instabil fastspänning.
Slutligen har vi CoroMill Plura-routern med serrations, med sin stora spånrumsform, som möjliggör mycket höga avverkningshastigheter. Geometrin ger också ett dubbelt skärförlopp för att minska delamineringen och vibrationer, vilket ger en utmärkt lösning i en passering för att minimera belastningen på kompositdelar.
Alla tre CoroMill Plura-routrar kan användas med eller utan skärvätska.

Vill du synas här med en banner för ert företag