Våga tro på framtidens teknik!

dec 17, 2021 | Laser, Plåt

Det gjorde Brantheim – nu är de ledande inom lasersvetsning

Plåtbearbetningsföretaget Brantheim i Tyresö har en historia från 1940 talet. Idag ägs företaget av Benny Gustavsson och Mikael Norlén. Benny började sin anställning redan 1988 då hans pappa Willy tagit över företaget på 1980-talet. Mikael, som idag är VD kom in 2006. Sedan millennieskiftet kan Brantheim kalla sig en komplett, heltäckande legoleverantör inom plåtbearbetning. Vi har kompetens och maskinpark i hela processkedjan plåt och erbjuder från stansning, laserskärning, bockning, märkning och svetsning, berättar Martin Dannemann, Key Account Manager på Brantheim. Vi har genomgående satsat på hög kunskap i hela kedjan, säger Mikael, för att göra det till vår styrka. Idag är Brantheim ganska unika att tillhandahålla allt detta och främst då man satsat på lasersvetsning. Idag har de tre stora lasersvetsceller.

Unik kunskap inom lasersvetsning

Lasersvetsning blir mer och mer användbart och ersätter ofta konventionell teknik. Med laser kan man svetsa i en mängd material, säger Martin och det blir mycket mer hållfast. Man klarar även mer friformning och därmed mer komplexa detaljer, vilket vi specialiserar oss på, fortsätter Martin. Med lasersvets har vi även i en och samma maskin möjlighet att göra fler svetsmoment som punktsvetsning, hörnsvetsning eller djuppenetrerande svetsning. Man får också en snabbare process med mindre värmepåverkan som i sin tur ger mindre efterbearbetning.

Brantheim har idag tre stycken lasersvetsceller, de två senaste investeringarna är två TruLaser Weld 5000 från TRUMPF. När det gäller lasersvetsning måste man dock komma ihåg att det är mycket mer än detaljer som ska svetsas. Det stora jobbet ligger före svetsningen där man måste kunna se helheten i hur detaljen ska användas och konstrueras för att kunna avgöra hur den ska produceras på bästa sätt. Rätt förutsättningar och kompentens är a och o, säger Mikael. Det är mer regel än undantag att vi tar fram ett mer eller mindre helt nytt förslag hur vi ska producera en detalj och visar kunden. Det är vår styrka – vi ifrågasätter och vänder och vrider och ändrar på konstruktionen tills vi är nöjda och vill ta oss an jobbet.

Noggrannhet är vår ledstjärna och då måste vi vara med i hela processen om vi ska bli nöjda. Det arbetssättet har vi överlag, men det är ofrånkomligt när det kommer till lasersvetsningen, fyller Martin i. Ibland behöver vi till exempel övertyga kunden att detaljen blir optimal med lasersvetsning i stället för traditionell svetsning, och ibland att vi ska lasersvetsa detaljen i stället för att bocka den. I vissa fall måste vi meddela kunden att det de ursprungligen tänkt få lasersvetsat är bättre att faktiskt göra på ett annat sätt. Lasersvetsning är väldigt effektivt men långt ifrån alltid den billigaste och bästa metoden. Vi måste göra en noggrann bedömning vad som verkligen blir bäst i varje enskilt fall, fortsätter Mikael. Det finns extremt mycket möjligheter med lasersvetsning men man måste vara selektiv och kunna veta när det är rätt eller inte. Idag har vi så mycket kunskap att vi vågar stå på oss här. Det är också vad våra kunder uppskattar mest och gör att de kommer tillbaka om och om igen.

TRUMPF är ett varumärke Brantheim är väl bekanta med. Stansmaskiner från TRUMPF har varit med så länge man kan minnas och idag består maskinparken av 16 stycken TRUMPF maskiner inom stansning, kantpressning, laserskärning, lasermärkning och lasersvetsning. De flesta investeringarna har tagits efter millennieskiftet och trenden har helt igenom varit att Brantheim vill ligga i framkant och gärna vara först ut med nya maskiner. Till exempel var man en av de första i Skandinavien att investera i en helautomatiserad kantpress med BendMaster.

Satsade på en tro och utmanade andra

Satsar man inget vinner man inget är ju ett känt uttryck, men det är ofta långt från tal till handling. Benny och Mikael trodde extremt på lasersvetstekniken men hade inga jobb till en sådan maskinen. Deras övertygelse, att det här var framtiden, var dock så start att de trots allt investerade. Benny hade tittat på tekniken länge och väntat på att en komplett cell skulle tas fram, säger Mikael.  Det gjorde TRUMPF 2008 med TruLaser Robot 5020 och även här är Brantheim först ut i Skandinavien igen. Kunderna var dock inte lika övertygade om den nya tekniken i början, berättar Mikael, vilket blev en rejäl utmaning för oss. Vi började ta fram en mängd olika prover att visa, men det var svårt att nå fram. När vi istället tog befintliga produkter som redan var svetsade och visade hur man kunde göra jobbet både enklare, snabbare, billigare och bättre började det hända saker. Genom ett riktigt lyckat jobb åt en kund med ett komplext problem från början fick vi en fantastisk ambassadör.

Kompetensen har vi fått genom att vi utbildat medarbetare i tekniken på TRUMPF och sen har vi gjort det vi är bäst på, säger Mikael, testat testat och testat. På så sätt har vi upptäckt både ny svetsteknik för flera kunder och nya konstruktionssätt. Vi har vågat experimentera, ifrågasätta, rita om och tänka nytt. I början var ju den första lasersvetscellen långt ifrån belagd heltid. Nu har vi 3 stora svetsceller som går i stort sett hela tiden, säger Mikael.

Den senaste svetscellen TruLaser Weld 5000 köptes 2021. Dessa har man två stycken av idag samt den från 2008 och en mindre svetscell TruLaser Station 3010. Nummer ett för oss vid valet av dessa är att de är kompletta standardmaskinkoncept – en hel cell med allt från en och samma leverantör. Samt att TRUMPF, precis som oss, ligger i framkant givetvis.

Från avancerad prototyp till massproduktion

Kunderna finns representerade i alla branscher säger Martin, och vi hjälper även fler legoleverantörer att svetsa. En av de största kunderna är Hitachi Energy (ABB) som vi tillverkar en låda för där vi faktiskt ändrade den helt från utgångsläget just utifrån vad vi kunde göra med lasersvetsning. Det är oerhört mycket komplexa detaljer vi får in nu, fortsätter Martin. Vi har gjort oss ett namn här och man blir ofta imponerad av vad vi lyckas ta fram, främst med lasersvetsningen. Nu har vi till exempel ett riktigt spännande lasersvetsjobb för en offshoreprodukt där detaljen är så liten att vi får titta i mikroskop.                                                                        

Självklart har vi en mängd mindre komplicerade, återkommande jobb också och vår övriga maskinpark är i stort sett fullbelagd hela tiden där flera av maskinerna går i längre skift. Vår kombimaskin TruMatic 7000 från 2014, en kombinerad stans- och laserskärmaskin, är den absolut bästa vi har, säger Mikael. Den är konstant belagd. Det är verkligen möjligheternas maskin, ler Mikael nöjt. Det har ju, som man förstår, varit ett stadigt investeringsflöde under åren. 2021 köpte man även en ny kantpress – TruBend 5130 med en den senaste ToolMaster – automatisk verktygsväxlare. Den har sänkt vår körtid på småserier med 50%, säger Martin. Det är verkligen produktivt att inte hantera verktygsbyten manuellt längre. Den passar oss perfekt eftersom har många korta jobb.

Egen fixturtillverkning

Brantheims framgång och styrka bygger alltså på gedigen kompetens genom hela processkedjan och den unika kunskap de har inom området lasersvetsning. Vi har ett rejält försprång då vi har haft lasersvetsning så pass länge och vi fortsätter att ständigt utvecklas hela tiden och testar oss fram, säger Mikael. Just nu provar vi att lasersvetsa mer i tjockare svart plåt och har en del spännande på gång här. Vi har blivit mycket framgångsrika att svetsa i aluminium som kan vara mycket komplicerat, och vi är väldigt stora på rostfritt.

En annan styrka vi har, som ofta är en oerhört kritisk faktor, är att vi har en gen fixturtillverkning, fortsätter Martin. Fixturer är a och o och måste vara helt korrekta i passform. Det är ett måste för oss att producera dem själva för att kunna erbjuda våra kunder den kunskapsbank vi önskar. Idag har vi tre konstruktörer på detta, tillägger Mikael och vi har färdigriggade bord med fixturer till lasercellerna. Det går oerhört mycket snabbare att byta ut fixturbord och då kan vi dessutom bygga fixturer parallellt.

Kompletta tillsammans med Devex

Idag är produktionsytan hos Brantheim 6000 kvm. Sedan fyra år tillbaka har man även förvärvat grannföretaget Devex. Då Brantheim tillhandahåller allt för plåt står Devex för allt inom skärande bearbetning i form av fräsning, svarvning samt att de har mycket montering. Martin som är länken mellan företagen och säger att de kompletterar varandra mycket bra och vi arbetar kontinuerligt med att få till den bästa produktionen till rätt bolag för att maximera för båda. 32 personer arbetar inom Brantheim respektive 22 på Devex. Vi kommer att ha väldigt mycket fortsatt nytta av varandra framöver i bolagen, säger Martin. Båda företagen har goda förutsättningar att växa mer i befintlig kostym med mer maskintimmar.

Vad gälller Brantheim ser vi fram emot många ytterligare utmaningar överlag och framförallt inom lasersvetsning, säger Mikael. Vi har idag flera stora projekt på gång, varav ett mycket roligt vi kan nämna som är – Stilride. Här har vi varit med och mer eller mindre vikt ihop en moped i plåt. Den här tekniken är superintressant, berättar Mikael. När man värmer materialet sedan avhärdar det går det i stort sett att vika det som man vill. Nu jobbar vi tillsammans med upphovsmännen i ett projekt och har hittills tillverkat två stycken och det kommer fler. Det är verkligen inte enkelt, men vi älskar ju sådana här utmaningar, skrattar Martin. Framtidsplanerna främst för Brantheim menar Mikael, är att fylla alla maskintimmar och automatisera ännu mer och det kommer ju definitivt bli mer skift i lasersvetsarna. Ingen tvekan. Vi vet att det vi tror på – det blir det.

För mer information: Brantheim, Trumpf

din-maskin-2
din-maskin-4
din-maskin-4
Presso tillverkar en halv miljard brickor årligen!
Antalet är svårt att ta in, men sådana siffror blir det när detaljerna är små. Presso i Skillingaryd tillverkar brickor främst till fordonsindustrin där man kan nämna...
Kortare ledtider och ökad flexibilitet tack vare satsning på laserskärning
Tomal i Vessingebro levererar nyckelfärdiga koncept för dosering – med allt från funktion till idriftsättning på plats. Med laserskärning möter de kundernas behov...
Förbättrar LBC-tekniken för högre prestanda och effektivitet
För att hjälpa kunderna att vara fortsatt lönsamma på den allt mer konkurrensutsatta marknaden för laserskärning kommer AMADA att utöka sitt sortiment till att...
Öppet hus blev en succé
Bystronic Scandinavia, en ledande leverantör av innovativa lösningar inom skärande och formande bearbetningsteknik, rapporterar stort intresse och framgång för sitt...
KPK Plåt & Maskin AB investerar i 10kW fiberlaser
2021 förvarade Jörgen Andersson, Calle Elofsson och Fredrik Olsson över KPK Plåt och Maskin AB. -Nu när vår gamla laser har gjort sitt storsatsar vi på en L3-30 10 kW...
Först ut i Skandinavien med fullautomatiserad processäker 2D-laserskärmaskin
Be-Ge Plåtindustri har länge efterfrågat en automatiserad produktionscell för höghastighetsskärning och nu är den på plats; TruLaser Center 7030 - den första...
Nya möjligheter för Altimo som storsatsat på rörlaserskärning
Altimo tillhandahåller, som komplett leverantör, hela kedjan från konstruktion med teknologierna vattenskärning, laserskärning, kantpressning och svetsning. Sedan...
INTECH 2023 – fokus på hållbara produktionslösningar
Under INTECH 2023 presenterade TRUMPF lösningar för mer hållbarhet och produktivitet inom plåtbearbetning och laserteknik. Hållbarhetstänket sammanföll väl med...
Redo att växa ytterligare med lasersvetsning
Med nyutvecklad organisation och nya laserkällor står Lasertech beredda att möta kundernas behov – från design till färdig detalj och med de nya maskininvesteringar som...
Skär tid och kapar kostnader med rörlaser
Repay i Köping fortsätter att växa med nya mer flexibla, effektiva och driftsäkra rörlasrar för säkrare och snabbare leveranser. Repaykoncernen är idag en av Sveriges...
En av Sveriges mest automatiserande fabriker?
Ibland ser man dem ute på fälten, imponerande stora lantbruksmaskiner som välter upp jorden, gör fåror för nya grödor och planterar frön. Ofta bär de namnet Väderstad...
Först i Skandinavien med unik rörlaser
En helt ny rörlaser har installerats hos Bjärnums Stålprodukter. Den förändrar synen på tillverkningen av pall- och rullcontainrar som är några av det skånska...
Ny högteknologisk maskinpark och smart fabrik
Nittedal Rustfrie gjorde i somras det som många småföretag bara drömmer om – nystartade i nybyggd fabrik med ny kantpress och laser. Nu har de enorm kapacitet över för...
Ökade omsättning ordentligt med lasersatsningen.
NMP-Lego AB i Vittsjö bildades 2015 av de tre arbetskamraterna Niklas Måns och Peter som tog över en äldre verksamhet där de var anställda. De använde initialerna i...
Med fokus på rör och plåt
1997 gjordes den första rörlaseraffären. Sedan dess har Edströms etablerat sig som stark leverantör av de allra mest potenta rörbearbetningsmaskinerna från Adige och...
Hygap stärker positionen ytterligare som komplett partner.
Familjeföretaget Hygap fortsätter sina framgångar och öppnar snart upp med nya kvadratmeter, medarbetare, maskiner och processer.  I Oskarström driver bröderna Andreas...
Du har legat bakom en!
När man ligger efter vägarna och hamnar bakom en lastbil eller ett släp ser man den tydligt, märkningen som visar varifrån den kommer. MT Eksjö står det, och...
Wermlands Tunnplåt utökar kapaciteten med laserskärning!
Genom att kombinera fördelarna i både stans- och laserbearbetning i en kombimaskin klarar de fler krävande uppgifter och öppnar nya dörrar för sin produktion och sina...
”Din inkörsport till en smartare framtid”
Världens ledande mässa för plåtbearbetningsindustrin är tillbaka och öppnade upp sina dörrar 25 - 28 oktober 2022 i Hannover. Totalt 1,300 utställare från 39 länder...
Flexibel plåtproduktion gynnar flexibla butikslösningar
Vill man vara bäst och snabbast på att leverera säljande butiksinredning och displayställ till kända svenska varumärken gäller det att satsa. Tekniklyftet hos Ricana...
Unimet AB investerar i fiberlaser ifrån Salvagnini
Unimet är ett svenskt industriföretag beläget i södra Dalarna. Grunden till företaget skapades redan i slutet av 60-talet och har därefter verkat i olika...
”Skärhuvudet som förändrade spelet”
-Tack vare sin unika konstruktion med färre rörliga delar och optik är eVa fyra gånger mindre utsatt för kontaminering än alla andra huvuden på marknaden säger Camillo...
Innovationer för effektivare produktion
På EuroBLECHmässan, industribranschens flaggskepp som kommer att hållas 25 till 28 oktober 2022 i Hannover, kommer AMADA att presentera nya lösningar i hall 12. Monter...
AMADA på EuroBLECH 2022
För fyra år sedan lanserade AMADA de mest innovativa framstegen inom laserskärning som industrin sett, vad kommer AMADA att avslöja denna gången … -Besök oss på...
Goda relationer, maxad effektivitet och ändamålsenliga investeringar ger resultat
För SVAB är det fokus på relationer och smarta investeringar utifrån kundernas efterfrågan som gör dem till en effektiv och komplett leverantör.  Artikel i Aktuell...
RJ Stålteknik AB i Sundsvall investerar i en fullt automatiserad fiberlaser
RJ Stålteknik AB är ett ungt bolag med stora visioner. Vi är en komplett skärleverantör med flertalet skärmaskiner, detta kombineras med bockning/svetsning/konstruktion...
Ricana Concept AB utvecklar plåtproduktionen ytterligare ett steg
Ricana Concept AB, en del av Hestra gruppen sedan oktober 2019 har under året 2021 installerat P2lean 2120. Nu tar de ett steg till och investerar i fiberlasertekniken...
Effektiviserar produktionen med lasersvetsning
Mastec Components i Dalstorp tar stora kliv framåt med förnyad maskinpark och utveckling av processkedjan. Lasersvetsmaskiner är det perfekta verktyget för exakt...
Användarvänligt när Amada visar Skandinavien premiärer
Användarvänlighet, effektivitet och ökad produktivitet. Det är vad Elmia Plåt 2022 handlar om för Amada. I montern står exempelvis två Skandinavienpremiärer –...
Mazak öppnar European Technology Laser Center i Milano.
Mazak kommer att ha eventet "Mazak Open House i Milano European Technology Center Laser" den 26–28 Maj. I Milano, Italien öppnar Mazak ett helt nytt huvudkontor för sin...
Investerar i fullt automatiserad fiberlasersystem
BK Produkter startades 1985 av Börje Klasson, tillsammans med sonen Fredrik Klasson har de byggt upp en modern maskinpark och samlat ett mycket speciellt urval...
Avancerad laserskärning i expressfilen
Flaggskeppet bland Bystronics laserskärningsanläggningar finns nu med en effekt på 20 kilowatt och optimerad skärprocess. Den senaste generationen av skärhuvudet är...
AMADA lanserar ENSIS Fiberlaser i storformat
AMADA lanserade nyligen sin ENSIS-6225AJ fiberlaserskärmaskin på den europeiska marknaden. Med förmågan att bearbeta 6,2 m x 2,5 m material, maskinen finns i 6, 9 och...
Ivar Bråten Mekaniske AS effektiviserar med laser
Sedan investeringen i rörlaserskärmaskinen har produktionstakten ökat markant för Ivar Bråten Mekaniske i Ottestad, Norge. Nu tar de ytterligare ett kliv in i...
Servar gruvindustrin!
De finns över stora delar av landet, och de har en anläggning i ett vintrigt Gällivare där vi sparkade av oss snön och hälsade på. ­-Vi finns här av en särskild...
Nimo skapar framtidens fabrik och företag – för klokare vård av våra textilier
Företaget Nimo, eller Nimo-Verken AB, etablerades år 1944 av svetsaren Olof Nilsson. Den från början blygsamma verksamheten startade i ett garage i Jönköping med...
Fokus på laserskärning med tryckluft för minskad tillverkningskostnad
Med introduktionen av fiberlasrar med högre effekt fokuserar användarna allt mer på de totala driftskostnaderna för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. En stor...
Munchmuseet och världens vackraste fabrik!
I oktober invigdes Munchmuseet i centrala Oslo, ett landmärke och spektakulär byggnad på 13 våningar med en prislapp på 2,4 miljarder norska kronor som nu välkomnar...
Lanserar flera nyheter på mässan
LVD presenterade på Blechexpo deras fiberlaserskärningsmaskin Phoenix FL-3015 med en ny 20 kW-strömkälla och fördelarna med processeffektivitet. Den nya...
Förbered automatiskt kanter för svetsning under laserskärning
"EdgeLine Bevel" från TRUMPF fasar automatiskt delar under laserskärning för att förbereda dem för svetsning // Manuell avfasning krävs inte längre // "Detta är en unik...
”All sides of performance”
Prima Power ställde ut på mässan under mottot "All sides of performance". Besökare kunde upptäcka deras omfattande och mångsidiga teknologiska lösningar för hela...
”Beyond manufacturing”
Salvagnini fortsätter att framhäva hur viktigt det är att se helheten på en produktionsprocess. Med nya innovationer, koncept, kunskap och expertis tar man ytterligare...
Fiberlasern som skär kompromisslöst i rostfritt stål och aluminium
AMADA har tidigare lanserat en ny generation fiberlasrar. På mässan visade man hur man skär med fiberlaser i krävande material utan kompromisser med endast 4 kW effekt....
De investerar för fler lasertimmar
När LM Metall taktar upp legotimmarna på laser krävs maskiner som klarar utmaningen. Lösningen stavas Bystronic BySmart Fiber 6000W som tillsammans med ByTrans Extended...
Reducera ställtid med automatisering
ALPAB bibehåller sin konkurrenskraftiga prisnivå genom minskning av maskinens ställtid ALPAB är ett framgångsrikt familjeföretag i Mellansverige. Skicklig personal i...
Ny investering som utökar produktionskapaciteten
Nimo AB i Hova har investerat i en ny Salvagnini fiberlasermaskin L5-4kW. Man ersätter sin första Salvagnini investering från 2001, en S4-30 stansmaskin med fast...
30 miljoner i ny teknik Gårö Plåtprodukter har satsat offensivt under pandemin
För att ligga i topp inom tunnplåtsbearbetning krävs investeringsvilja och förmåga att hantera kundernas växande behov av helhetslösningar – som hos Gnosjöbaserade Gårö...
Köpte 18 meter laserskärmaskin på auktion!
Alla vet ju att man skapar effektivare arbetsflöden i sin verkstad genom att förnya sitt maskinbestånd. Det enklaste är förstås att kontakta några återförsäljare och be...
Med rörets fördelar i fokus
Rörlaserskärning och planlaserskärning är en oslagbar kombination. Tack vare både tidig satsning och smarta investeringar ligger nu Stålprodukter i Gnosjö rejält i...
Blomstrande företag i Blomstermåla!
Stans & Press i Blomstermåla var tidiga med att arbeta på ett smart sätt. Som det första företaget i Sverige satsade de på en laserskärmaskin med PMC eller Plant...

Kantpress/Stans

Pressar