Utprovat men under ständig förbättring

apr 27, 2023 | Fräs, Verktyg

HELIMILL och HELI2000 är ett sortiment av fräsar med rektangulära spiralformade skär. När HELIMILL och HELI2000 lanserades var det en revolution för hörnfräsning tack vare den konstant positiva skäreggen som ger lägre belastning och en mycket mjuk bearbetning.

Iscar har lanserat många effektiva hörnfräsar sedan dess med alltifrån 3 till 8 skäreggar men gör också ständiga förbättringar och utökningar på befintliga sortiment. HELI2000 är fortfarande ett av de bästa alternativen när det gäller bearbetning under tuffa förhållanden eller i svårbearbetade material.

Iscar utökar nu sortimentet av skär med den nya sorter och geometrier för HELIMILL och HELI2000 fräsarna och här följer en kort sammanfattning av dessa nyheter:

  • Sorten IC5600 är avsedd för bearbetning av stål med höga skärhastigheter. IC5600 ger längre livslängd, ökad produktivitet och hög processäkerhet.
  • För högproduktiv bearbetning av titan och titanlegeringar utökas sortimentet med en ny positiv HP-geometri i den nya sorten IC716 som ger minskad belastning på skäreggen och som kan användas med hög matningshastighet.
  • För grov hörnfräsning i stålmaterial och kanske framför allt för långa överhäng eller spårfräsning utökar Iscar sortimentet med en ny spåndelande CS-geometri som minskar vibrationer och värmegenerering. 
  • Den nya GT-FF geometrin på skär för bearbetning av härdade material med en hårdhet mellan 40 och 60 HRC ger ökad livslängd men också en processäkerhet som är mycket viktig i många applikationer.
  • De nya HELI2000 JHP fräskropparna är konstruerade med hjälp av CDF-teknik för optimerad högtryckskylning av skäreggen. En optimerad kylning ger stor effekt på livslängd, produktivitet, ytfinhet och säkerhet.   

Kontakta Iscar Sverige för mer utförlig information om dessa nyheter, tel 018-66 90 60 eller gå in på www.iscar.se.

Vill du synas här med en banner för ert företag