Utökar sitt sortiment för 3D-utskrift

feb 4, 2016 | 3D

Motion plastics-specialisten igus har utökat sitt sortiment för 3D-utskrift ytterligare och presenterar nu det första SLS-materialet. Med selektiv lasersintring kan kunderna direkt tillverka specialkomponenter och prototyper för rörliga tillämpningar med den hållfasthet de är vana vid från iglidur-material. Därmed går det att skapa komponenter med mycket komplexa former och hög precision. Dessutom är nötningsbeständigheten minst tre gånger högre än andra SLS-material.
Temat 3D-utskrift är hett just nu och används inte längre bara av fixare för egentillverkade projekt. 3D-utskrivna komponenter används redan som standard inom industrin. Det är för att kunna erbjuda dem som använder tekniken ett ökat produktutbud som motion plastics-specialisten igus presenterar sitt första SLS-material iglidur I3-PL. Vid sidan av de fyra Tribo-filamenten för FDM-metoden finns även det nya Tribo-pulvret med liknande slitagebeständighet. ”Inom 3D-utskrift är lasersintring är känt för att ha en mycket högre precision jämfört med FDM–metoden inom”, förklarar Tom Krause, ansvarig produktchef igus. ”En annan fördel med vårt nya material är att komponenterna dessutom får en mycket högre fasthet när de skrivs ut med SLS-metoden.” Vid lasersintring behövs inga stödkonstruktioner eftersom det lösa pulvret, som inte smälts av lasern, fungerar som stödmaterial. Det gör att det krävs mindre efterarbete på komponenterna, de tillverkade delarna kan användas direkt. I testlabbet hos igus har glidlager av det nya materialet redan jämförts med hittills tillgängliga material för selektiv lasersintring. Komponenterna var minst tre gånger mer nötningsbeständiga än de material de jämfördes med, både vid sväng- och rotationsrörelser och vid linjära rörelser. Under den pågående betafasen testas komponenter som utsätts för kraftigt slitage i våra kunders tillämpningar. Dessutom letar vi efter andra intressanta tillämpningar för SLS-utskrift av tribo-optimerade komponenter.
Utksrivna komponenter på begäran
Den som inte har en 3D-skrivare kan ändå använda tekniken, till exempel för prototyper eller specialkomponenter i små serier, för igus erbjuder småskalig 3D-utskrift i materialen iglidur I180-PF, iglidur I180-PF-BL, iglidur I170-PF och iglidur J260-PF. Vi planerar även att erbjuda utskrifter med det nya SLS-materialet iglidur I3-PL. Kunden får sina komponenter utskrivna och levererade på kort tid. Vi kan endast använda CAD-modeller som utskriftsdata för utskrift av komponenter. Priset och leveranstiden varierar beroende på hur komplexa komponenterna är. Målet är att leverera från och med 24 timmar.
3D-PM5115-3PM5115-2bPM5115-2a

PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...
Oplanerade stopp inom industrin i fokus på mässan
Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få...
Ny utbildning i additiv tillverkning
Mittuniversitetet startar en ny utbildning med fokus på additiv tillverkning för att möta branschens ökade behov av ingenjörer med specialistkompetens. − Additiv...
Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.
TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning -  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör