Uppfyller högsta produktivitet och kvalitet standard.

dec 11, 2019 | 3D

TRUMPF presenterade en ny 3D printer på den ledande internationella mässan för additiv tillverkning –  Formnext i Frankfurt 19 – 22 november. Den heter TruPrint 2000, och är särskilt lämpad för medicinteknik och andra applikationer med extra höga standarder och kvalitetskrav. Experter har nu vidareutvecklat systemet så att skyddsgasen flödar jämnt igenom från baksida till framsidan av byggkammaren. På så sätt ökar kvaliteten på de printade detaljerna. 

I och med en annan inbyggd nyutveckling, en pulverborttagare – Powder Removal, kan nu operatören ta bort överskott av pulver från komponenten direkt i systemet och slipper som tidigare ta ut och packa upp den på en separat station. Detta är både enklare och sparar tid när man har att göra med små 3D kammare som i TruPrint 2000. Den nydesignade maskinen som processar metallpulvret i skyddgasmiljö gör även att man förhindrar att smuts och förorening ska infiltrera i pulverkretsen. Det här är en stort betydande fördel för känslig utrustning. 

Högsta produktivitet, låg kostnad och inbyggd digital övervakning 

TruPrint 2000 är utrustad med Multilaserprincipen. Två 300-watt lasrar arbetar parallellt och kan bearbeta hela 3D printerns byggkammare och boosta systemet produktivitet. Med samma tillvägagångssätt som för TruPrint 1000 har man minskat laserns brännvidddiameter till 55 micrometer för att kunna printa komponenter med jämnare ytor, förbättrad kvalitet och invecklade strukturer. 

TruPrint 2000 är perfekt för att printa detaljer i titan vilket är ett vanligt förekommande material i medicinsk utrustning. 

Då företagen inte behöver en separat uppackningsstation sparar de även pengar. Maskinens nya design ger därmed linjeproduktionsfördelar och kräver färre moment vilket gör instegs investeringen lägre för företag som vill börja med additiv tillverkning. 

Den automatiserade pulverbädden och smältpoolen är dessutom digitalt övervakade. Skulle ett felmeddelande genereras tillkännager systemet detta till operatören direkt och säkerställer därmed kvaliteten ytterligare.  

För mer information: TruPrint 2000

EOS P 500 är ”effektiv, energieffektiv och perfekt anpassad till vår tillväxtstrategi”
"För oss är detta en strategisk investering", förklarar Prototals vd Jan Löfving. "Den modulära plattformsdesignen kommer att ge prototalkunder omedelbara operativa och...
Protolabs öppnar nytt europeiskt 3D-printcenter och ökar kapaciteten med upp till 60 procent
Protolabs har nu öppnat sitt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn utanför München, Tyskland. I den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen finns över 60...
Protolabs först i Europa med att lansera ångutjämning för bättre ytfinish på 3D-printade delar
Protolabs är den första och ledande digitala tillverkaren i Europa och nu även först med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar. Efterprocessteknologin är ett...
Europas första 3D-printade båt
En sjöduglig båt, 3D-printad i ett stycke visades upp på InnoDex under Elmia Subcontractor i november. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete...
PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept
3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör