I Värnamo arrangerade Edge Technology årets första ETUX. Denna gång var ämnet lagerautomat med fokus på SupplyPoint.

En dag fylld av information om produkten och företaget bakom SupplyPoint.

På plats i Värnamo fanns Mark Peers VD för SupplyPoint Systems Ltd. Han berättade om de kommande nyheterna inom både hårdvara och programvara.

”SupplyPoint är en av få leverantörer av lagerautomater som utvecklar både hårdvara och programvara. En styrka då det ger maximal kontroll över såväl funktion som utveckling av automaterna”.

Han presenterade hur den kommande generationen av användargränssnittet kommer att se ut. En utveckling med fokus på att skapa ett för användaren lättillgängligt samtidigt överskådligt och funktionellt gränssnitt. Programvaran kan i huvudsak sägas bestå av två delar. Den programvara som användaren möter vid automaten när han eller hon ska hämta ut eller återlagra en vara är en del av programmet. Den andra delen består av en portal som används utanför automaten.

Vidare gav Mar Peers en inblick i bredden av automater som SupplyPoint innehåller. Den senaste automaten Binsense är utvecklad för att säkerställa tillgång till den typ av vara som oftast plockas direkt ur lagerlådor, tex skruv, klammer och andra montagedetaljer.

Under dagen fick deltagarna stifta närmare bekantskap med portalen och de funktioner som finns i denna. Portalen är ett kraftfullt verktyg som ger användaren stora möjligheter att konfigurera automaterna så att de fungerar som man själv önskar. Inte minst med tanke på rapportering, automaterna kan skapa en mängd olika typer av rapporter som kan används för beslutsfattande.

Vidare presenterades hur andra användare lyckats med automaterna. Nils-Erik Larsson säljchef berättade om ett flertal installationer där användaren kunde redovisa hur stora besparingar de gjort. Nils-Erik kunde visa exempel på upp till 70% lägre kostnader för en vara som används frekvent hos kunden. Utöver den ekonomiska vinsten finns även en stor vinst i säkerhet då automaten kan styra användaren till rätt vara beroende av arbetsuppgift, till exempel har man arbetsuppgifter som kräver handske med kemskydd ska man inte kunna välja någon annan typ av handske.

Anders Lilja IT-specialist gav exempel på hur vi kan anpassa och integrera SupplyPoint lagerautomater med andra system. Anders visade hur smidigt SupplyPoint och EDGECAM kan fungera tillsammans genom att från en beredning i EDGECAM skapa ett så kallat ställblad som är tillgängligt i en webläsare, Anders använde sin telefon och kunde i denna ta fram ställbladet med all nödvändig information inklusive en streckkod som gjorde utplock av de verktyg och andra för körningen i CNC-maskinen nödvändiga artiklar i beredningen mycket enkel och säker.

Under en mer hands-on session visade Nils-Erik om hur man själv kan utföra enklare service på automaten. Såsom byte av UPS och smörjning av lådor.

-Efter en avslutande frågestund vände deltagarna hemåt. Vår förhoppning är att vi lyckats med vår föresats att delge Fakta som Inspirerar att utveckla arbetet i den egna verksamheten. För oss var det under alla förhållande stort Nöje att ha er som kom till oss på besök under denna ETUX SPS 2020 avslutar Nils-Erik Larsson.