I Tyrolution har alla supertunna kapskivor inom samtliga kvalitetslinjer, Premium, Standard och Basic, genomgått en uppgradering – prestandan för dessa 73 produkter har förbättrats med upp till 60%. De nya supertunna kapskivorna kan användas för bearbetning av stål, rostfritt stål, icke-järnmetaller och sten.

För slutanvändare innebär Tyrolution förbättrade produkter som är beprövade och testade samt har tydliga prestandafördelar. Kapskivorna vibrerar mindre, vilket ger en ökad komfort och säkerhet. Dessutom har de en speciell ljudisolering som gör att ljudnivån minskas rejält vid användning. Dammet vid kapning har som en följd minskat, vilket leder till en bättre arbetsmiljö för användaren.

Den höga kemiska renheten i kapskivorna för rostfritt stål säkerställer effektiv bearbetning. Den förebygger negativa inverkningar på arbetsmaterialet, som till exempel korrosion eller punktfrätning. I och med en förbättrad ytfinish minskar behovet av tidskrävande efterarbeten som rengöring och avgradning. Detta kan leda till betydligt kortare bearbetningstider och i slutänden till märkbara förbättringar i produktivitet och kostnadseffektivitet.

För kapning av icke-järnmetaller (t.ex. aluminium, koppar och mässing), har Tyrolit utvecklat en speciell tillverkningsmetod som har ökat skivornas kaphastighet vid användning. De nya specifikationerna förhindrar att kapskivan sätts igen och blir slö, vilket tidigare var ett vanligt resultat vid materialnötning. Detta förkortar kaptiderna väsentligt och gör bearbetningen mycket effektivare.

Alla supertunna kapskivor i Tyrolution-serien finns tillgängliga över hela världen och hittas i Tyrolits verktygskatalog för industrifackhandeln.