Med en ny presslina för 14 miljoner sätter Skeppshults Press & Svets siktet på framtidsjobben. Bara ett fåtal aktörer i Sverige har presskapacitet på denna nivå och uppåt.