TRUMPF’s designservice som erbjuds sina kunder hjälper dem att reducera tid och resurser med upp till 50% och ny mjukvara supporterar de anställda och optimerar det dagliga arbetet

TRUMPF kommer återigen att presentera nya smarta fabrikslösningar på Blechexpo, i Stuttgart i november. Man kommer ta vara på möjligheten att under den internationella mässan med fokus på plåtbearbetning och visa hur digitalt kopplade applikationer hjälper till att organisera produktionen och reducera kostnaderna. ” Vi tillverkar mycket produktiva maskiner, ändå uppgår endast 20 procent av kostnaden att slutföra ett jobb under själva bearbetningen i maskinen. Genom att använda våra anslutande produkter och tjänster kan man som kund öka effektiviteten i hela processen inom plåtbearbetning från och till maskin” säger Heinz -Jürgen Prokop, CEO TRUMPF Machine Tools. På Blechexpo kommer TRUMPF att visa hur olika lösningar med deras fabriksdesign kan reducera både tid och kostnader i ett färdigt jobb med upp till 50 procent.

Koppla samman befintliga maskiner

Lösningarna som TRUMPF presenterar förlitar sig på sensorer, service och mjukvara och en sak man kommer att demonstrera är hur man adderar sammankopplade applikationer till sina befintliga maskiner. ” I dagens värld är digitala lösningar en förutsättning för att automatisera produktionsprocesser. De kan användas för att optimera tillverkningsprocesser, förbättra kvaliteten, undvika driftstopp och uppnå en jämnare fördelning av arbetet i alla maskiner och arbetsstationer”, säger Prokop. Under mässan visas ett showcase med ett fullt samman- och uppkopplat system med en ny mjukvarulösning för att göra det dagliga arbetslivet enklare. I framtiden kommer den att supporta en större bredd såsom till exempel både maskinoperatörer och monteringspersonal. Beroende på uppgiften ger systemet råd om hur man ska rigga maskinen korrekt, få tips om hur detaljer effektivast kan plockas till vilka verktyg och vilken utrustning som krävs.

Det här hjälper både erfarna och mindre erfarna anställda att arbeta självständigt och effektivt samt ta egna initiativ och reducerar tiden att leta efter verktyg och andra faktorer som ska öka kvaliteten i produktionen.

Till och med ännu bättre i framtiden

TRUMPF kommer även att presentera ett koncept för framtida förutsägbara underhållstjänster baserat på ett så kallat Power tube. Denna del utgör hjärtat i lasergeneratorn för nästan alla CO2 lasermaskiner och rapporterar automatiskt sin status till maskinoperatören. Resultaten blir att operatören vet direkt när delen måste bytas ut och när det är dags att repetera en order och det blir ett effektivt sätt för att undvika stillestånd.