Två i en: nya TruLaser Tube 5000 integrerar rörskärning och gängning i en maskin och sparar tid och logistikarbete i produktionen. Konfigurationen av den nya maskinen är lika mångsidig som dess tillämpningar och anpassas individuellt till produktionsflödet.

TruLaser Tube 5000 integrerar rörskärning och gängning i en maskin

Gängskärning i rör med både tunna och tjocka väggar

Rörlaserprocessen har sedan länga ersatt de konventionella metoderna som borrning och fräsning. När det kommer till gängning i rör, som förr producerades i en egen process station, har TRUMPF nu utrustat sin nya TruLaser Tube 5000 med en fyrpositionerad verktygsväxlare samt en spindel som möjliggör det för maskinen att producera gängor i rören. Då rör med tunnare väggar ofta saknar tillräckligt med material är gängorna inte enbart skurna och formade utan producerade genom sk ”flow drilling”. Den här tekniken lämpar sig framförallt för rör med en väggtjocklek på 1 – 3 mm. I det första bearbetningssteget med ”flow drilling” pressas röret ut och i nästa steg skärs gängorna. Integrationen av dessa steg i maskinen säkerställer att gängorna hamnar på rätt ställe. Samtidigt reducerar det både logistiskhantering och genomloppstiden i maskin. Processen övervakas av sensorer och håller operatören uppdaterad om vad som sker och meddelar exempelvis om ett verktyg behöver bytas ut. Den fysiska belastningen på operatören minskas också anmärkningsvärt då de inte längre behöver bära rören till en separat station.

Flexibel konfiguration

Materialflödet varierar mellan olika produktioner vilket TruLaser Tube räknar med. För det första kan man mata in materialet direkt från lagret genom att utrusta optionen LoadMaster Tube automatiseringssystem med ett längre transportband. Utlastningssidan erbjuder samma flexibilitet med kort och smidig transport av delarna ut ur maskinen direkt i lådor.

TRUMPF har utrustat TruLaser Tube 5000 med en fyrpositionerad verktygsväxlare samt en spindel som möjliggör det för maskinen att producera gängor både tjocka och tunna rör.

Kraftfull laser och användarvänlig design

TruLaser Tube 5000 skär rör upp till 152 mm i diameter och en väggtjocklek på tio mm. Maskinen är utrustad med TRUMPF´s egen TruFlow laser med 2.0, 2.7 eller 3.2 kilowatts lasereffekt. Denna CO2 laser producerar högkvalitetssnitt även I riktigt tjocka rör och ett stort övervakningsfönster försäkrar att operatören har full kontroll på hela maskinprocessen. Den höga tillgängligheten på båda sidor om maskinen gör att manuell lasting vid speciella tillfällen vid exempelvis singel produktion exempelvis underlättas avsevärt. En 7-tums touchscreen gör det enkelt att hantera maskinen och via kontrollpanelen ta fram den information som behövs.