Under 2019 kan ni träffa SCHUNK under UR+ Workshop Tour i Norge. Där kommer besökarna att se hur SCHUNK kan effektivisera användandet av kollaborativa robotar. Första etappen går av stapeln i Ålesund och Molde 11-13 mars.

SCHUNK är ett av elva utställande företag och vid den första etappen i Ålesund och Molde träffar ni vår Daniel Lutzov på plats där han bland mycket annat visar världens första certifierade gripdon för samverkande applikationer; EGP-C.

Gripdonet EGP-C från SCHUNK är det första industriella gripdonet som certifierats för kollaborativa applikationer av ett fristående certifieringsorgan; DGUV och där SCHUNK nu tagit ett ytterligare steg med introduktionen av en speciell mjukvara (plug-in) för anpassning till UR-robotar.

Gripdonet EGP-C kommunicerar och kan anpassas på flera olika sätt, dels via det överordnade styrsystemet som tidigare, eller via en ny “plug-in” där gränssnittet är utformat på ett intuitivt sätt för att underlätta för användaren. EGP-C är anpassat och klart för användning på bara några minuter.

För användning med robotar från UR så kan allt skötas direkt från robotens programmeringspanel. Här finner ni mer information och anmälan till URs roadshow https://info.universal-robots.com/ne/no/urplusevents2019