Torrisblästring framstår allt mer som ett effektivt alternativ till industriella rengörningsmetoder. Fördelarna är uppenbara när Aguila Triventek har bjudit in till en temadag med demonstration hos Euromaskin i Jönköping