Den 100:e fiberlasern levererad!

Den 100:e fiberlasern levererad!

Tekniska produkter genomgår en ständig förändring. Maskiner och produkter förbättras ständigt och ibland görs tekniska genombrott som påverkar vår vardag. Ta din mobiltelefon som ett exempel, den du hade för 10-15 år sedan. Vad kunde du göra med den förutom att...