SVMF och MTAS fusioneras den 1 januari 2019

SVMF och MTAS fusioneras den 1 januari 2019

MTAS fusioneras in i SVMF. SVMF blir därmed en starkare, bredare och kraftfullare förening. SVMFs kansli flyttar i samband med fusionen till Teknikföretagens Branschgrupper – TEBAB. -SVMF får med fusionen och kansliflytten en starkare profilering inom industrin....