Smart Automation

Smart Automation

Ravema har nu även integrerat Ravema Smart Automation i Smooth styrsystem. Den nydesignade intuitiva operatörsgränssnittet är optimerad och disignad för att passa dagens arbetssätt med smarta telefoner och läsplattor, kommando sker direkt på maskinens touchskärm,...