Smart fabriksinvestering i kritiskt skede

Smart fabriksinvestering i kritiskt skede

Tillverkningsföretag runtom i världen står inför avsevärda utmaningar att investera i Industri 4.0, särskilt med tanke på den nuvarande globala krisen. Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar att den globala investeringsutmaningen för smart...