Schuchardt investerar i lagerautomater

Schuchardt investerar i lagerautomater

Schuchardt växer, såväl omsättningsmässigt som i produktutbud. Fler produkter kräver mer yta och nu har Schuchardt byggt på höjden. Inomhus. Under de senaste åren har Schuchardts produktprogram breddats väsentligt. Inte minst har antalet förbrukningsartiklar för...