Tar första steget mot robotekniken

Tar första steget mot robotekniken

VK Mekaniska (namnet kommer från Viktor & Krister Nilsson som startade företaget 1982) ligger strategiskt placerat på Östra industriområdet i Staffanstorp. Sedan företagets start har man haft en mycket gynnsam utveckling och bedriver i dag verksamheten i en egen...