SVMF och MTAS fusioneras den 1 januari 2019

SVMF och MTAS fusioneras den 1 januari 2019

MTAS fusioneras in i SVMF. SVMF blir därmed en starkare, bredare och kraftfullare förening. SVMFs kansli flyttar i samband med fusionen till Teknikföretagens Branschgrupper – TEBAB. -SVMF får med fusionen och kansliflytten en starkare profilering inom industrin....
SVMF och MTAS går samman

SVMF och MTAS går samman

SVMF och MTAS har sedan ett antal år diskuterat ett närmare samarbete. På respektive föreningsmöte i december 2017 togs beslut om att uppdra respektive styrelse att utforma planer för ett sammangående som kan verkställas efter beslut på kommande föreningsmöten....
Stark premiär för Elmia Verktygsmaskiner

Stark premiär för Elmia Verktygsmaskiner

Elmia Verktygsmaskiner har lyckats skapa en arena som förenar hela den svenska tillverkningsindustrin. Överraskande höga besökarsiffror, affärer för flera miljoner och nöjda medlemmar som redan planerar för 2018. Premiären av Elmia Verktygsmaskiner kan inte beskrivas...

Ny mässa samlar svensk tillverkningsindustri

Svensk tillverkningsindustri får en ny mässa och mötesplats på Elmia i Jönköping 2016. Mässan Elmia Verktygsmaskiner hamnar direkt i ett starkt sällskap tillsammans med de båda väletablerade mässorna Elmia Automation och Elmia Svets- och Fogningsteknik.   -Svensk...