Hett förvärv

Hett förvärv

Motala Verkstad Group AB (MVG) har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Norrhults Stålgjuteri AB (NSG). Förvärvet är ett led i MVG:s strategi att bygga en nordisk verkstadsgrupp för systemleveranser till kunder inom industri och infrastruktur. NSG...
Motala Verkstad Group byter VD

Motala Verkstad Group byter VD

Anders Holm, styrelsens ordförande tillika en av huvudägarna i Motala Verkstad Group AB övergår nu i en fullt operativ roll som VD för koncernen. Till ny styrelseordförande föreslås Arne Bernroth, som tidigare varit ordinarie ledamot i styrelsen. Tidigare VD Björn...