Investeringar i verkstadsmiljön betalar sig

      Att ta hänsyn till miljö i verkstaden ger effekter på olika nivåer. Direkt påverkas de som arbetar med maskinerna och även arbetsresultatet, indirekt påverkas vår miljö i stort. Att industrimiljön präglas av smuts, buller och dålig luft är en svår...
Med miljö i tankarna

Med miljö i tankarna

  Att hantera kraft kräver precision. Inte minst om man som Siemens i Trollhättan tillverkar brännkammare till gasturbiner där strömningshastigheten inte sällan spränger ljudvallen. Något som ställer stora krav på en plåtbearbetning utan utrymme för...