Tidsbesparande nyheter i Mastercam X6

Tidsbesparande nyheter i Mastercam X6

CNC Software lanserar nu Mastercam X6 med flera nyheter som ökar produktiviteten och konkurrenskraften. Bland dem kan nämnas möjligheten att göra ämnesmodeller i flera stadier under bearbetningen, en specialfunktion för verktygsbanor till olikstora propellerblad....