Positiva tongångar om framtiden

Positiva tongångar om framtiden

Som vanligt under Elmia Subcontractors öppningsdag presenterades branschföreningarnas barometrar för framtiden. Både Fordonskomponentgruppen, FKG, och Svensk Industriförening, Sinf, vittnar om mycket positiva tongångar bland sina medlemsföretag.   Drygt hälften...
Flexibel automation väger tungt

Flexibel automation väger tungt

Flexibel, lätt att programmera, yteffektiv och med bra hanteringsvikt. För kontraktstillverkaren LEAX Group är robotarmen UR10 från Universal Robots en långsiktig strategisk investering, eftersom den kan återanvändas i automatiserad produktion bara genom att ställas...