Historiskt stor order

Historiskt stor order

Damaskus Maskinskydd har levererat åtta kundunika motordrivna lamellmattor som täcker en grop i golv, så kallat pit-cover. Det är en av de historiskt största enskilda order som Damaskus Maskinskydd har erhållit. Den aktuella produktionscellen kräver en rektangulär...