Undret på ön!

Undret på ön!

Från järnålder till framtiden. Smedens roll och kunskaper i samhället har varit högt aktade sedan de första redskapen av järn började framställas. Att landets första järnugnar kan ha legat på Gotland stärks av C14 dateringar som visar att järn framställts på ön redan...