”Industrisvets ska bli ett framtidsföretag”

– Nyfikenheten drev mig att tacka ja till platschefsjobbet. Jag kan ingenting om svetsning men tror att jag kan förändra och utveckla Industrisvets genom mitt ledarskap och nya tankar kring affärsutveckling. Sofia Lidenhed ser inte ut eller uttrycker sig som bilden...