Industrin överträffar förväntningarna

Industrin överträffar förväntningarna

Industriproduktionen steg 3,0 procent i juni jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB. Det är väsentligt bättre än väntat.   Jämfört med samma månad föregående år sjönk industriproduktionen 4,0 procent, kalenderkorrigerat. Enligt SME...