Försäljningssamarbete mellan verktygsbolagen

Försäljningssamarbete mellan verktygsbolagen

Målet med detta försäljningssamarbete är dubbelt. För det första kommer båda företagen att kunna kombinera produkter och försäljningssynergier hos båda organisationerna och å andra sidan är det en möjlighet för familjeföretagen att växa på marknaden. På den...
Titanfräsar, ett omfattande verktygsprogram

Titanfräsar, ett omfattande verktygsprogram

HORN har utvecklat ett omfattande fräsprogram för bearbetning av Titanmaterial såsom Ti6Al4V. Med skarpa skäreggar, positiv skärvinkel, stor frivinkel och polerade skäreggar är dessa fräsar utformade för att övervinna de största problemen under bearbetning av Titan....