Fortsätt att arbeta efter en kollision?

Fortsätt att arbeta efter en kollision?

En felaktig vridning är allt som krävs för att touch proben skall kollidera med arbetsstycket eller fixturen. I sådana lägen är det skönt att touch proben TS 460 från HEIDENHAIN är utrustad med kollisionsskydd. Maskinoperatören behöver inte vara rädd för att skada...