Haas fabriksleverantör i Portugal firar unga talanger

Haas fabriksleverantör i Portugal firar unga talanger

Mitt i maj 2016, anordnade Haas fabriksleverantör (HFO) i Portugal den andra omgången av HTEC Skills Challenge för teknikstuderande ungdomar i landet. HFO-verksamheten ägs och drivs av AfterSales SA, och CNC-operatörsutbildningarna hålls på Haas CNC-maskiner. Totalt...
Island ansluter sig till HTEC-nätverket

Island ansluter sig till HTEC-nätverket

Få ekonomier träffades så hårt och så tidigt under de senare årens bankkris som Islands ekonomi. Men trots de höga räntenivåer som följde på krisen, migration som minskade arbetskraften, och hög arbetslöshet har landet fortfarande en framtid som är väl värd att...