Det bästa av 2 system!

Det bästa av 2 system!

Gührings GühroSync chuck erbjuder alla fördelar som hydrauliska och synkroniserade chuckar erbjuder, men i endast 1 system.   På MAX mässan introducerade Gühring den nyutvecklade GühroSync chucken. För att förbättra bristerna som befintliga chucksystem visar upp...