Frialit® keramiska lager förvind- och vattenkraft

Frialit® keramiska lager förvind- och vattenkraft

  Kritiska applikationer begränsas ofta av maskinkomponenter i konventionella material. Inom industrin ökas kraven allt mer på de ingående materialen i olika lagerkonstruktioner. Glidlager såväl som kul- och rullager måste konstrueras med material som har hög...