Industry 4.0 with Faro

Industry 4.0 with Faro

“Industry 4.0” refers to the digitalisation and networking of production processes and environments. In large companies within the automotive industry, these processes are already offering enormous efficiency and diversity. Although we may always refer to an...
Ny mätarm från FARO

Ny mätarm från FARO

Mätspecialisterna på Faro presenterar nu Edge ScanArm HD, som är en ny mätarm som ska kunna prestera snabbare scanning och bättre överföring av data. Tryck här för att läsa artikeln