Ta kontroll över tillverkningen!

Ta kontroll över tillverkningen!

Affärssystemen har ofta en bristfällig uppföljning av för- och efterkalkyl. och de flesta användare har en allmän uppfattning om hur det går, men alltför sällan fattar man beslut baserat på fakta.