Mer kunder mindre serier

Mer kunder mindre serier

  Liksom för de flesta verkstadsföretag var 2008 ett tufft test för Dala Plåtteknik. Sakta men säkert har dock Borlängeföretaget återfått sin forna styrka. Inte minst tack vare ett framgångsrecept bestående av flitigt mässdeltagande, nyrekrytering av kunder och...