2016 Best Industrial Robot

2016 Best Industrial Robot

ABB prisat för sina insatser inom teknisk innovation och applikationsutveckling på CIROS, Kinas internationella robotmässa, i Shanghai. YuMi, världens första verkligt samarbetande robot, belönades med utnämningen Golden Finger som en av de bästa industriella robotarna...