Bygger ut borrfamiljen CHAMIQDRILL

Bygger ut borrfamiljen CHAMIQDRILL

CHAMIQDRILL är borrfamiljen som består av borrkroppar i storlek 33-40 mm. Tidigare fanns borrlängderna 3xD och 5xD och i och med tillägget av de nya längderna finns nu borrkroppar i längdspannet 1.5xD upp till 8xD. Tillhörande borrhuvuden HFP-IQ finns tillgängliga i...