Försäljningssamarbete mellan verktygsbolagen

Försäljningssamarbete mellan verktygsbolagen

Målet med detta försäljningssamarbete är dubbelt. För det första kommer båda företagen att kunna kombinera produkter och försäljningssynergier hos båda organisationerna och å andra sidan är det en möjlighet för familjeföretagen att växa på marknaden. På den...