Hårda rör och mjuka värden

Hårda rör och mjuka värden

  Att nå en lyckad lösning i verkstadsindustrin kan vara en fråga om rätt maskin på rätt ställe. Men för att verkligen lyfta verksamheten till nya nivåer behövs människor med envishet, vilja till samarbete och en sjujäkla tro på det man gör. Som till exempel...
Ljuset kommer från Mölndal

Ljuset kommer från Mölndal

  I en del av det som en gång var Mölnlyckes sytrådsfabrik i Mölndal huserar det lilla företaget Permanova Lasersystem AB, som genom sina drygt 20 anställda tillhör den svenska spjutspetsen inom plåtbearbetning med laser. Här träffar Aktuell Produktion Erik...