Tar additiv tillverkning till nya nivåer

Tar additiv tillverkning till nya nivåer

Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och GKN Aerospace. Fördelarna och möjligheterna med additiv tillverkning (förkortat AM, från...
Alfa Laval i Eskilstuna investerar…

Alfa Laval i Eskilstuna investerar…

Alfa Lavals kärnverksamhet baseras på tre nyckelteknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alla tre har stor betydelse för industriföretag och Alfa Lavals tekniska expertis innehar här en ledande ställning. Alfa Lavals produkter säljs i cirka 100...